Ulusal Drama Semineri Programı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türkiye 13. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24 Haziran 2011 tarihinde İTÜ Maçka Kampüs Sosyal Tesis Binası’nda yapılacak.
Program:
09.30 – Buluşma
10.00 – Açılış
10.15 – Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı Proje Önerileri
10.45 – Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Erken Çocukluk Eğitimde Drama
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ankara
11.15 – Öğr. Gör Gülşen Yegen
İlköğretimde Drama
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Bolu
11.45 – Ara
12.00 – Drama Etkinliklerinin Uygulanmasına Dayalı Olarak Okulöncesi Öğretmen
Adaylarının Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşlerindeki Değişimin İncelenmesi
Yard. Doç. Dr. Duygu Çetingöz
Öğr. Gör. Dr. Berna Cantürk Günhan
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İzmir
12.20-14.00 Öğle Arası
14.00 Minik Ressamlar Projesi
Meryem Günay
Özel Bursa Yeni Kültür İlköğretim Okulu – Bursa
Funda Tirişoğlu
Tomurcuk Çocuk Kulübü – Çorlu/Tekirdağ
14.20 Drama Liderlik Kursuna Devam Eden Katılımcıların Empatik Becerilerinin İncelenmesi
Bil. Uzm. Serap Kaycan – Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ankara
14.40 Prof. Dr. Fersun Paykoç
Öğrenme Süreci Olarak Drama
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
15.10 Yard. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu
Eğitimde Tiyatro
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi -İstanbul
15.40 Ar
15.55 Drama Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları: Bosna Hersek ve Türkiye Örneği
Uzm. Gökçen Özbek
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Ankara
16.15 Doç. Dr. Tülin Sağlam
Gavin Bolton Drama Yaklaşımı
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü – Ankara
16.45 Kapanış

Paylaş.

Yanıtla