Ulusal Drama Semineri Programı

Türkiye 13. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24 Haziran 2011 tarihinde İTÜ Maçka Kampüs Sosyal Tesis Binası’nda yapılacak.

Program:

09.30 – Buluşma

10.00 – Açılış

10.15 – Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı Proje Önerileri

10.45 – Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol

Erken Çocukluk Eğitimde Drama
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ankara

11.15 – Öğr. Gör Gülşen Yegen

İlköğretimde Drama
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Bolu

11.45 – Ara

12.00 – Drama Etkinliklerinin Uygulanmasına Dayalı Olarak Okulöncesi Öğretmen
Adaylarının Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşlerindeki Değişimin İncelenmesi
Yard. Doç. Dr. Duygu Çetingöz

Öğr. Gör. Dr. Berna Cantürk Günhan
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İzmir

12.20-14.00 Öğle Arası

14.00 Minik Ressamlar Projesi
Meryem Günay
Özel Bursa Yeni Kültür İlköğretim Okulu – Bursa
Funda Tirişoğlu
Tomurcuk Çocuk Kulübü – Çorlu/Tekirdağ

14.20 Drama Liderlik Kursuna Devam Eden Katılımcıların Empatik Becerilerinin İncelenmesi
Bil. Uzm. Serap Kaycan – Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ankara

14.40 Prof. Dr. Fersun Paykoç

Öğrenme Süreci Olarak Drama
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

15.10 Yard. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu

Eğitimde Tiyatro

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi -İstanbul
15.40 Ar

15.55 Drama Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları: Bosna Hersek ve Türkiye Örneği
Uzm. Gökçen Özbek
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Ankara

16.15 Doç. Dr. Tülin Sağlam

Gavin Bolton Drama Yaklaşımı
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü – Ankara

16.45 Kapanış

Yorum


işlemi tamamlayınız: