Unima'dan Karagöz Oyunu Yazma Yarışması

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA ) Türkiye Milli Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi desteği, Ankara Valiliği’nin işbirliği, Ada Mühendislik ve Ada Net’in ödül sponsorluğu ile UNESCO tarafından Türkiye’nin kültürel mirası olarak kabul edilen Karagöz sanatımızı daha iyi tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ankara İli Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin katılacağı Ödüllü Karagöz Oyun Metni Yazma Yarışması düzenliyor.

Güncel konuların işlendiği, güncel dilin , hicvin, esprinin kullanıldığı, yeni tiplerin yer aldığı oyun metinleri yazılmasını, gençlerimizin Karagöz sanatımıza ilgi duymasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye giren ve mansiyon kazanan öğrencilere ödül olarak diz üstü bilgisayar verilecektir.
Yarışmaya son katılım 31 Ekim 2011 tarihidir. Jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren eser sahiplerine ödülleri 24 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak törenle verilecektir.
LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI KARAGÖZ OYUN METNİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Amacı:

Oyun metni yazmaya çalışan gençleri özendirmek, teşvik etmek, yeni Karagöz oyunları yazılmasını sağlamak, sanatçıların güncel konuları işleyen bu oyunları oynatarak Karagöz’ü daha iyi yaşatmalarına ve tanıtmalarına hizmet etmektir.
Katılım Koşulları:
Yarışmaya lise ve dengi okullarda okuyan (2011 yılında mezun olacaklar dahil) bütün öğrenciler katılabilirler.
Yazılacak oyunlarda aranacak özellikler:
A. Güncel konuları işleyecek,
B. Yasalarımıza, örf ve adetlerimize uygun olmayan konu ve düşünceleri içermeyecek.
C. Karagöz oyununun klasik kalıbı olan giriş, söyleşme, oyun, bitiş bölümlerine uygun yazılacak.
D. En az 10 daktilo sayfası olacak.
E. Perdede oynatım tekniğine uygun olacak.
Teslim Tarihi :
Oyunlar 31 Ekim 2011 tarihinde okul idarelerine teslim edilecek, okul idareleri de şartnameye uyan oyunları 4 Kasım 2011 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir komisyon oluşturacak, teslim edilen oyunlar bu komisyon tarafından incelenecek, içlerinden seçilen en iyi üç oyun ayrı ayrı zarflara konacak ve üzerine birer rumuz yazılacak bir başka zarf içerisine de oyunun yazarı ile ilgili kısa bilgi veren yazı konacak. Her iki zarf kapatıldıktan sonra bir başka zarfın içerisine konarak, kapatılacak ve üzerine aynı rumuz yazılarak diğer zarflarla birlikte “Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi, Konur Sokak 66/12 Bakanlıklar / ANKARA” adresine postayla veya elden en geç 21 Kasım 2011 tarihinde teslim edilecektir.
Değerlendirme:
Oyun metinleri Konunun uzmanı olan 5 kişiden oluşturulacak jüri tarafından okunarak değerlendirilecektir. Değerlendirme 15 Aralık 2011 tarihinde tamamlanacaktır.
Ödüller :
Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk üç oyun ile üç mansiyon kazanan eserlerin sahiplerine birer adet diz üstü bilgisayar verilecektir.
Dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin sahiplerine 24 Aralık 2011 tarihinde Ankara da yapılacak bir törenle ödülleri verilecektir.
Dereceye giren eserler en geç iki yıl içerisinde bir kitap bütünlüğünde yayınlanarak ilgililerin hizmetine sunulacaktır.

UnimaPaylaş.

Yanıtla