İDSA'da Tiyatro İle İngilizce Eğitimi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yabancı dil öğretiminde uzun yıllardır başarı ile kullanılan, usta sanatçı ve değerli eğitmenimiz Ayla ALGAN’ın müfredatını hazırladığı “Tiyatro İle İngilizce” Atölyesi Türkiye’de ilk defa İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde hayata geçmektedir. Bir sertifika programı olan “Tiyatro İle İngilizce” Atölyesinde İngilizce dersleri, uzman İngilizce eğitmenleri ve bizzat usta sanatçı Ayla ALGAN tarafından, OKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ve İDSA bünyesinde, tiyatro ve yaratıcı drama teknikleri kullanılarak verilecektir.

Öğrenciler, İngilizce bilgi seviyeleri tespit edildikten sonra, sınıflara ayrılmaktadır. Başlangıç (beginner) ve temel bilgi (elementary) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler bir üst seviyeye geçmek için ön eğitime tabi tutulmaktadır. Orta (intermediate) ve ileri (advanced) seviye İngilizce bilgisine sahip öğrenciler, Tiyatro İle İngilizce Sertifika Programına kabul edilmektedirler. Sertifika programımız 6 ay sürmekte ve dersler Cumartesi günleri OKAN ÜNİVERSİTESİ Mecidiyeköy Kampüsünde,  Pazar günleri İDSA Yeşilyurt Merkez‘ de verilmektedir. Derslere katılım için iki merkezden bir tanesi tercih edilecektir.

Öğrencilerimiz, drama metodu kullanımıyla bağlamlardaki gramer yapılarına aşina olmalarının yanı sıra, dili kendilerini açıkça ifade etmek ve bilgilendirmek için nasıl kullanılacaklarını öğrenmektedirler. Yaratıcı drama kullanımı öğrencinin yabancı dil ve kültüre karşı olan farkındalığını arttırmaktadır. Yaratıcı drama ve tiyatro tekniklerinin eğitimdeki faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

· Hayal gücünü harekete geçirir ve yaratıcı düşünceyi teşvik eder,

· Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir,

· Dil gelişimi teşvik eder,

· Etkin dinleme becerilerini arttır,

· Öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan duyuları dahil ederek, anlama ve öğrenme tutma güçlendirir,

· Empati ve başkalarına karşı duyarlılık artar,· Akranlarına saygı ve grup işbirliğini teşvik eder,· Benlik kavramı olumlu yönde güçlenir.

Bu yeni metot ile;

· İletişim becerileri ve edebi yaklaşım gelişirken, yaratıcılık, özgünlük, duyarlılık, akıcılık, esneklik, duygusal istikrar ve işbirliği de artmaktadır.

· Öğrenciler için sağlam bir temel sağlayarak onların kavrama ve üretme becerileri arasında bir köprü kurulmaktadır.

· Öğrencilere yeni fikirler ve anlayışlar geliştirmek üzere yer ve zaman sağlanmaktadır.

· Diğer geleneksel öğrenme metotlarının aksine öğrenciler, yeni bir kavrama ve öğrenme formları geliştirmeye olanak vermektedir.

Tel: (0212) 662 0236
(0212) 662 0240
www.istanbul-drama.com

Paylaş.

Yanıtla