Bakanlıktan Tiyatro Yarışmaları ile İlgili Açıklama

Mimesis Haber/”Tiyatro Bir Yarışma Değildir: Yarış(ma), Yarıştır(ma)” imza kampanyası ve sonrasında eğitimcilerin yaptığı tüm görüşmeler portalimizde yayınlanmıştı. Kampanya sözcülerinden Bülent Sezgin’in ısrarlı takibi sonucunda MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmıştır. Elimize ulaşan açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.08.0.TTK.0.01.00.00.010.99

Konu: Bülent Sezgin’in Dilekçesi

02.01.2012*000041

Sayın Bülent Sezgin,

İlgi: a) 15/2/2010 tarihinde Bakanlığımıza hitaben yazdığınız dilekçe ve eki.

b) 29/12/2011 tarihli Başkanlığımıza hitaben yazdığınız dilekçe ve ekleri.

13/1/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “Tiyatro Çalışmaları” başlığı ile verilen 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Bakanlığımıza ilgi (a) ve Başkanlığımıza gönderdiğiniz ilgi (b) dilekçeleriniz incelendi.

Bakanlığımız Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin amacı, kapsamı ve dayanağı gözden geçirildiğinde önerilerinizin çok farklı olmadığı görülmektedir. Ancak yaptığınız değerlendirmeler Bakanlığımızın yapacağı Yönetmelik değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zafer Çelik

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkan V.

Yazının orjinali de aşağıdadır:

Okuyucu Yorumları

“Bakanlıktan Tiyatro Yarışmaları ile İlgili Açıklama” yazısına2 birden fazla yorum var.

  1. […] 12.01.2012 tarihinde resmi kaynaklardan aldığım iki haber beni bu yazıyı yazmaya teşvik etti. İlki Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’ndan gelen resmi bir yazı idi. Akşamüstü eve geldiğimde apartman girişinde elime aldığım sarı zarfı hızlıca açtım ve eve girmeden içindeki tek sayfalık yazıyı heyecanla okudum. Bir süredir mektubun gelmesini bekliyordum. Yaklaşık 1,5 seneden beri devam eden süreçte, bireysel olarak Ankara’ya gidişlerimde 4 defa MEB görevlileri ile görüştüm. Türkiye‘de bazı konularda değişim yaşansa da, bürokraside işler eskiden de olduğu gibi yavaş yürüyor maalesef. Bundan tam bir yıl önce sevgili hocam Doç. Dr Tülin Sağlam, Oluşum Drama Enstitüsü’nden sevgili Gökçen Özbek ile Bakanlık heyeti ile görüşmüştük. Ancak geçen süreçte resmi bir yazı ile cevap alamamıştık. Ayrıca İzmir’den kampanyamıza destek veren Sayın Yar. Doç Dr Selda Ergün yazılı bir başvuru ile kampanyaya destek vermişti. Ancak ilk kez resmi yazı ile Bakanlıktan yanıt aldık. Açıklama için  lütfen tıklayınız. […]

  2. […] 12.01.2012 tarihinde resmi kaynaklardan aldığım iki haber beni bu yazıyı yazmaya teşvik etti. İlki Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulundan gelen resmi bir yazı idi. Akşamüstü eve geldiğimde apartman girişinde elime aldığım sarı zarfı hızlıca açtım ve eve girmeden içindeki tek sayfalık yazıyı heyecanla okudum. Bir süredir mektubun gelmesini bekliyordum. Yaklaşık 1,5 seneden beri devam eden süreçte, bireysel olarak Ankara’ya gidişlerimde 4 defa MEB görevlileri ile görüştüm. Türkiye‘de bazı konularda değişim yaşansa da, bürokraside işler eskiden de olduğu gibi yavaş yürüyor maalesef. Bundan tam bir yıl önce sevgili hocam Doç. Dr. Tülin Sağlam, Oluşum Drama Enstitüsünden sevgili Gökçen Özbek ile Bakanlık heyeti ile görüşmüştük. Ancak geçen süreçte resmi bir yazı ile cevap alamamıştık. Ayrıca İzmir’den kampanyamıza destek veren Sayın Yar. Doç Dr Selda Ergün yazılı bir başvuru ile kampanyaya destek vermişti. Ancak ilk kez resmi yazı ile Bakanlıktan yanıt aldık. Açıklama için lütfen tıklayınız. […]

Yorum


işlemi tamamlayınız: