9.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Başlıyor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından bu yıl  9 .’sı yapılacak Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 31 Mart Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 833 başvurunun yapıldığı konferans, iki hakem ve bir Seçici Kurul üyesi tarafından 23 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda değerlendirildi.  76 başvuru sözlü sunulmak üzere kabul edildi ve 21 başvurunun da poster olarak sunulmasına karar verildi.

Sözlü sunumlar içinde drama ve tiyatro ile birebir bağlantılı iki sunum göze çarpıyor. İlki Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölüm Başkanı  Bülent Sezgin ve Robert Kolej anaokul yöneticisi Filiz Uzuner’in birlikte sunacağı “Okulöncesi Dönemde Süreç Merkezli Performans Yapılandırması: Haydi Sen de Sihirli Çembere Katıl!”  adlı proje. İkinci olarak, Altunizade Hafize Özal İlköğretim Okulu’ndan Mete Akoğuz’un “Yaratıcı Drama Çalışmalarıyla Sınav Kaygısının Azaltılması” adlı projesi dikkat çekiyor.

Konferans kitapçığında ilk projenin içeriğine dair şu bilgiler mevcuttur.

Türkiye’de okulöncesi dönemde yapılan yıl sonu gösterileri süreci hem öğretmen hem de öğrenci açısından oldukça sancılı geçiyor. Okulöncesi dönemde çocukların performans odaklı gösterilere ihtiyacı vardır, bu yüzden temel olarak seyirci karşısında değil çember odaklı mizansenlerde süreç merkezli gösteriler planlanmalıdır. Projemiz dört ve beş yaş grubundaki öğrencilerle pedagojik açıdan tutarlı, çocuğu ve öğretmeni rahatlatan formlarda gösteri yapmanın biçimlerini bulmak üzere hazırlanmış öğretmen atölyeleri modellemek için tasarlandı. Proje Doğa Koleji, Robert Kolej Çocuk İnceleme Merkezi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Eğitim Bölümü bünyesindeki 500 kişilik bir öğretmen grubu ile paylaşıldı.

Konferans kitapçığında ikinci projenin içeriğine dair şu bilgiler mevcuttur.

Bu çalışma yaratıcı drama uygulamaları ile sınav kaygısının azalabileceğinden hareketle geliştirildi. Geliştirilen yaratıcı drama programında belirlenen konular, “Sınav Kaygısı Ölçeği” (Baltaş. A., s. 195) başlıklarından yola çıkılarak elde edildi. Programın uygulaması Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi. Program 2010-2011 öğretim yılında farklı ilköğretim okullarında çalışan 25 psikolojik danışman ve rehber öğretmenle uygulandı. Rehber öğretmenlerle yapılan 8 haftalık program paralelinde, kendi okullarındaki toplam 398 öğrenciyle uygulama tamamlandı. Öğrenciler, her rehber öğretmenin kendi okulunda uyguladığı “Sınav Kaygısı Ölçeği”nde belirledikleri kaygı düzeyi yüksek öğrenciler arasından seçildi. Sonuçta yaratıcı drama uygulamasına katılan öğrencilerde kaygı düzeyinin azaldığı belirlendi.

Tartışma oturumlarında da devletin eğitim alanında yaptığı yeni düzenlemelerin bilim insanları tarafından tartışılacağı bu önemli etkinlikle ilgili detay bilgileri http://www.egitimdeiyiornekler.org/iok-2012 adresinden öğrenebilirsiniz.

Mimesis Haber-Bülent Sezgin

Paylaş.

1 Yorum

  1. Titiz araştırmalarınız ve bu bilgileri aktarmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.

Yanıtla