Piyesler 1

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tarık Günersel’in piyeslerinin bu ilk cildinde iktidar çatışması ağırlık taşıyor. Argonotlarla ilgili Yunan efsanesinden hareketle yazılmış bir siyasal hiciv: Altın Post. İkinci piyes Neron ile Agrippina tarihin belki de en trajik ana-oğul ilişkisi üzerine. Kösem Sultan-Deli İbrahim-Avcı Mehmed odaklı Zırhlı Kurt günümüzle ilgili çağrışımlara yol açıyor. Dördüncü piyes, 1950-61 döneminin Adnan Menderes’ten esinlenerek ama hayalî bir aşk ilişkisi bağlamında işlendiği Yarım Bardak Su. İktidar Beşlemesinin son piyesi ise Kader Planlayanlar: Günümüz kapitalizminin uluslararası egemen elitlerine yönelik eleştirel bir dram.

Günersel’in piyeslerini okurken hem oyuncu, hem rejisör hem de izleyici olacaksınız.

(yayınevi tanıtımından)

Yazan:  Tarık Günersel

Hazırlayan: Ceyda Pırıl Köstem

Bencekitap Yayınları, 2012.

Paylaş.

Yanıtla