“Tiyatro Eğitimciliği Sorumluluk ve Vicdan İster!”

Assitej Türkiye Merkezi, birliğin ana ilkelerinden birisi olarak çocukların ve gençlerin nitelikli ve kaliteli bir şekilde tiyatro sanatından yararlanması gerektiğini savunur. Bir çocuğun ya da gencin tiyatro sanatıyla tanışması hem seyirci olarak hem de üretici olarak gerçekleşebilir. Çocuklara ya da gençlere yönelik tiyatro eğitimi bu açıdan sorumluluk ve özenle yapılmalıdır. Bunun için de en önemli konulardan birisi tiyatro eğitimcisinin etik yaklaşımıdır. Çocuklara yönelik tiyatro eğitiminde çalıştırıcı-eğitmenler tarafından kaynaklanan arazlar, sanatın toplumsal gelişimini zedeler. Bu yüzden de, tiyatro eğitimcilerinin istismara dayalı davranışları şiddetle kınanmalı ve bu istismarı yapan kişilerin eğitimcilik yapması engellenmelidir.

Assitej Türkiye Merkezi, tüm duyarlı kişi, kurum ve kuruluşlar gibi, çocuklara yönelik sanat eğitimindeki tüm etik yaklaşım ihlallerinin ve çocuk mağduriyetinin karşısındadır. Kamuoyunda tiyatro eğitimcileri hakkında gündeme gelen iddiaların yetkili makamlar tarafından ivedilikle sonuçlandırılması, hem tarafların mağdur edilmemesi hem de toplumda tiyatro sanatına yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi açısından elzemdir.

Assitej Türkiye Merkezi’nden Tiyatro ve Sanat Kamuoyuna Yönelik Açıklama

Assitej

Yorum


işlemi tamamlayınız: