27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü

“Yaratıcı Drama Bir Çağdaşlaşma Projesidir” diyen Çağdaş Drama Derneği  27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama gününü kutluyor. Bu yıl 4.sü kutlanacak olan Dünya Yaratıcı Drama Günü kutlama etkinliğinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Okvuran tarafından yazılan ulusal bildirge ve IDEA (International Drama/Theater and Education Association) Başkanı Patrice Baldwin tarafından yazılan uluslararası bildirge paylaşılacak.

Bildirgelerin okunmasının ardından Çağdaş Drama Derneği Başkanı Doç Dr. Ömer Adıgüzel tarafından “Farkındaysan Sorumlusun- Sorumluluğumuzu Yerine Getirme Biçimi Olarak Yaratıcı Drama” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

27 Kasım 2012 tarihinde saat 19.00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte aydınlık yarınlar için sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.

Çağdaş Drama Derneği

http://www.yaraticidrama.org/

2012 IDEA DÜNYA YARATICI DRAMA GÜNÜ ULUSAL DRAMA BİLDİRGESİ

Dramaya gönül veren herkesin 27 Kasım IDEA DÜNYA YARATICI DRAMA GÜNÜ’nü kutluyorum.

1980’li yıllarda yaratıcı dramaya başladığımızda genç ve neşeli bir grup olarak yeni ve belirsiz bir hedefi gerçekleştirmek için yola koyulmuştuk. Şimdi ise yaratıcı dramada dördüncü kuşağı yetiştiriyoruz. Çoktan genç ve “olgun” dramacılar diye bir ayrım  oluştu. Drama başlangıçta amatördü, şimdi profesyonel bir meslek oldu. Önceleri tek bir drama varken şimdi yaratıcı dramanın kolları, teknikleri, biçimleri oluştu. Artık kimseye drama nedir diye anlatmak zorunda kalmadığımız için seviniyorum. Genç ve “olgun” dramacıların bu gelişmede katkısı büyüktür.

Yaratıcı drama bizi neden mutlu eder, insanlık açısından neye ya da nelere dokunur? Bana göre yaratıcı drama herkes için ortak bir tarihe, geçmişe ve yaşantılara dokunmaktadır. Sanat ve edebiyattaki evrensel dil nasıl hem bireye ve hem de tüm insanlığa dokunabiliyorsa yaratıcı drama da aynı evrensel dili oyun yoluyla yakalamakta, hem bize hem de insanlığa dokunmaktadır. Yaratıcı drama oyunlarında herkes kendisini bulmakta, bir grupla birlikte olma, ait olma duygusu yaratıcı dramanın verdiği tadı, keyfi ve bağlılığı artırmaktadır.

Yaşamı geriye saramayız ama yaratıcı drama yoluyla geriye dönebiliriz. Anılarımızın yaptığını drama bize oyun yoluyla yapmaktadır. Ancak yaratıcı dramanın olasılıkları henüz yeterince denenmedi, bunu genç kuşaktan bekliyorum. Bana göre yaratıcı drama sanat, eğitim ve tiyatrodan oluşan görünmez bir sacayağının üzerinde oturmaktadır. Yaratıcı drama hem bu üçüne ait ve hem de bu üçünden farklıdır. Ben en güçlü ayağın sanat olduğuna ya da olması gerektiğine inanıyorum. Yaratıcı drama alanına ilgi duyan gençlerin sanattan daha çok yararlanmalarını arzuluyorum. Aynı gençlerin yaratıcı dramada daha muhalif ve yaratıcı bir dünya yaratmalarını bekliyorum. Unutmayın oyun kurgu, dünya gerçektir.

Dr.Ayşe Okvuran

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı.

2012 IDEA DÜNYA YARATICI DRAMA GÜNÜ ULUSLARARASI DRAMA BİLDİRGESİ

Sayın IDEA Üyeleri,

2010’da IDEA başkanlığını yapmaya başladığımdan bu yana, daha önce hiç gitmediğim ülkelere gittim ve birçok kültürden farklı tiyatro uygulayıcıları ve harika drama öğretmenleri ile tanıştım. Birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyin olduğunu ve kendi ülkemizin dışında diğer ülkeleri, kültürleri, toplulukları kucaklama ve anlamaya ne kadar ihtiyacımız olduğunun farkına varmak heyecan verici.

Sık sık yolculuk yaparken, üyelerimizden Drama’nın nasıl topluluklar oluşturduğunu ve nasıl empatiye yönlendirdiği mesajını duyuyorum. Bizim bu bağlamda kalplerimizi ve zihinlerimizi diğer yerel, ulusal ve uluslar arası uygulayıcılara açmamız gerekir. Bu nedenle bu dünyayı geliştirebileceğimiz olabildiğince çok drama uzmanları, tiyatro uygulayıcıları ve araştırmacılar için yer olması gerekir. Birlikte çalışmamız ve birbirimizi dışlamak yerine işbirliği yapmamız, profesyonel seçkinlik yerine profesyonel topluluk olmamız gerekli.

Hadi gelecek yıl daha önce hiç birlikte çalışmadığımız en az bir IDEA üyesi ile profesyonel olarak işbirliğine gidelim. Evrensel olarak IDEA üyelerinin birbirlerini desteklemelerinin arttırılmasının yanı sıra ülkelerimizin her birinin kendi içerisinde işbirlikçi çalışmalarının oluşturulmasına ihtiyacımız var. Eğer ayrılıklar ve yarışlar olmazsa iyi niyetli işbirliği içerisindeki ortak çalışmalar ile hem drama hem de IDEA daha güçlü olacaktır. Köprüleri yeniden kurmak ve/veya yeni köprüler yaratmak cesaret gerektirebilir. Ayrıca dürüst iletişim empatisi ve drama topluluğu anlayışı da gerektirecektir.

Kişisel, profesyonel, siyasi dürüstlük….. toparlayıcı, onaylayan ve topluluk…… Ülkelerde ki IDEA üyeleri ve evrensel bir organizasyon olarak IDEA’nın bugün ve geleceğe odaklanmasında bunlar güçlü unsurlardır.

Saygılarımla

Patrice Baldwin IDEA Başkanı

Yorum


işlemi tamamlayınız: