Yaratıcı Dramada Güncel Gelişmeler Paneli

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Şanlıurfa’da dört günü geride bırakan 21. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminerinde “ritüeller” temalı atölyeler aynı hızla devam ederken aynı anda yaratıcı drama ile yeni tanışanlar için ilk adım atölyeleri “Yazınsal Türler” ve “Okulöncesinde Yaratıcı Drama” başlıklarıyla katılımcılarıyla buluştu. Ebru Turan Vural ve Nami Eren Beştepe’nin liderlik yaptıkları ilk adım atölyelerine Şanlıurfa ve Türkiye’nin farklı illerinden katılım oldukça yoğundu.

Yaratıcı Dramada Güncel Gelişmeler

Öğle saatlerine kadar devam eden konulu atölyelerin ardından yöneticiliğini Doç. Dr. Mustafa Sekmen’in üstlendiği “Yaratıcı Dramada Güncel Gelişmeler” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, National Drama ve IDEA (International Drama, Education and Theatre) başkanı Partice Baldwin, IDEA Yönetim Kurulu üyesi Tintti Karppinen ve ÇDD Genel Başkanı, EDERED Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Adıgüzel konuşmacı olarak yer aldılar. Paneldeki konuşmasında İngiltere’deki drama çalışmalarına yer veren Patrice Baldwin, IDEA’nın çalışmalarından ve İngiltere’de dramada gerçekleşen güncel gelişmelerden söz etti. Finlandiya’nın yaratıcı dramanın eğitim sistemine entegrasyonunda başarılı olduğunu belirten Tintti Karppinen, ülkede öğretmenlerin iyi yetiştirildiklerini ve öğretmen olmak için zor bir süreçten geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, şimdiye kadarki eğitimden sorumlu bakanın oldukça iyi çalıştığını fakat son seçimlerin ardından göreve gelen eğitim bakandan yeterince destek göremediklerini belirtti. Dramayı kiminle yaparsanız yapın, okulda, konferansta ya da cezaevinde kalanlarla, herkesin katılımcı konumunda olmasının önemli olduğunun altını çizen Karppinen, tüm olumlu gelişmelere rağmen dramanın hala üvey evlat konumunda olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yaratıcı Drama Çağdaşlaşma Projesidir !

Panelde söz alan genel başkanımız Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, dramada dünya genelinde oldukça önemli bir durumda olduğumuzu söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait öğretim programlarında sözü edilen “temaşa”, “temsil”, dramatizasyon” kavramlarının yaratıcı dramayı karşılamadığını belirten Adıgüzel, yaratıcı dramanın ülkemizdeki gelişimini 1980 öncesi ve sonrası olarak ayırmanın yerinde bir tutum olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Prof. Dr. İnci San eğer sadece resim ya da müzik eğitimcisi olsaydı, bir sanat formu olması bağlamında yaratıcı dramayı bu noktaya getirmeyecekti diyen Adıgüzel, O’nun bütüncül anlamda sanatlar eğitimi ilkesiyle hareket etmesinin yaratıcı dramayı bugün anladığımız şekline kavuşturmasında önemli rolü olduğunu dinleyicilerle paylaştı. ÇDD’nin bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan drama öğretmenlerini yetiştiren bir eğitim kurumu olma niteliğinde olduğunu ama buna karşın mevcut drama öğretim programının içeriğinin oluşturulmasında hala dernek olarak söz sahibi yapılmıyor olmamızın manidar olduğunu ifade etti. Panelde Ömer Adıgüzel’in en çarpıcı sözü ise, “biz bugün drama eğitimi ile Türkiye’yi çaşdaşlaştırma atılımı gerçekleştiriyor ve eleştiren, duyarlı, demokratik bireyler yetiştiriyoruz” cümlesi oldu. Panel izleyicilerinden, atölye lideri Sanja Krismanovic Tasic, Sırbistan’da drama eğitiminin çok iyi durumda olmadığını, savaştan sonra ülkede genel anlamda pozitif bir hava sürmediğini fakat buna rağmen küçük bir azınlık olsalar da ısrarlı biçimde drama yapmayı sürdürdüklerini ve eğitim programlarında kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. İzlanda’dan atölye yönetmek için ülkemize gene Asa Helga Ragnarsdottir ise, ülkenin nüfusunun az olduğunu, dramanın ulusal öğretim programlarına alınması için ısrarla mücadele ettiklerini ve şu anda galip durumda olduklarını belirtti. Panelde son olarak söz alan ÇDD onursal başkanı Prof. Dr. İnci San, 1990’da İngiltere’yi ziyaret ettiğinde drama anlamında Sırbistan’ın durumunda olduklarını söyledi ve bugün hatırı sayılır bir ilerleme kaydedilmiş olduğunu gördüğü için yaşadığı mutluluğu ifade etti. Ömer Adıgüzel’in vurguladığı “çağdaşlaşma projesi” ifadesini çok beğendiğini dile getiren San, bu ifadenin bir slogan olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

Aynı gece “ritüelleşmiş” Urfa sıra gecesine katılan drama ailesi, geleneksel Urfa müziği eşliğinde eşsiz Urfa mutfağının lezzetlerinden çiğköfteyi tadıp halaylar çekerek eğlendiler.

Çağdaş Drama Derneği

Paylaş.

Yanıtla