Geçmişten Günümüze Tiyatro ve Erotizm

Pinterest LinkedIn Tumblr +

tiyatro_ve_erotizm

“Erotik tiyatro kâbus mu, lütuf mu?”
Kendine has kullanım şekliyle erotik anlatım biçimi, tarihi boyunca tiyatro sanatında farklı amaç ve biçimlerle kullanılan güçlü araçlardan biri olmuştur.
Elinizdeki kitap bu alanda yapılmış az sayıdaki kaynak arasında yerini alıp, günümüz tiyatrosundaki erotizmi tartışmaya açarak, tiyatro ile erotizm ilişkisinin daha bilinçli kullanımına yardımcı olacaktır. Çünkü tiyatro sanatının doğuşunda olduğu gibi, tiyatro sanatı var oldukça, çağın algısıyla değişim geçirerek de olsa erotik anlatım biçimi kullanılmaya devam edecektir.
Erotizmi, erotik olanı ve diğer sanatlardaki kullanımlarını irdeleyen çok sayıda eser olmasına karşın, tiyatrodaki kullanımını ele alan bütünlüklü çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Aynı sıkıntı Türk tiyatrosundaki erotik uygulamalar için de geçerlidir. Pek çoğu Osmanlıca kaleme alınmış eski metinlerin Türkçe çevirilerine ulaşmak neredeyse imkansızdır.
Öte yandan çağdaş materyallerin büyük bir kısmı magazin boyutunda, derinlik taşımayan nitelikler göstermektedir. Çalışmanın amacı erotik anlatım aracı kullanmış bütün oyunları ele almaktan çok, bu kullanımın yöntem ve amaçlarını örnekler ışığında netleştirmeye çalışmaktır. Buna rağmen, kaynak olarak ulaşılabilen pek çok oyun, çalışma kapsamına olabildiğince dahil edilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan erotik anlatım salt metin üzerinden ortaya konan bir anlatım değildir. Bu bağlamda yapımlardaki erotizme ulaşmak da aynı şekilde zorluk içermektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
Yazan: M. Melih Korukçu
Kodeks Yayınları, 2013

 

Paylaş.

Yanıtla