20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

cocukMimesis Haber/20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesi, çocuk ve gençlik tiyatrosu alanını da yakında ilgilendirmektedir. Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları bildirgesi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde BM tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan sözleşmedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi 31. Madde’si tiyatro ve drama alanını yakından ilgilendirmektedir.

1. Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkına saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanıdeğerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.”

Çocukların ağzından çocuk haklarını dinlemek için aşağıdaki videoları izlemenizi tavsiye ederim.
Mimesis Haber/Bülent Sezgin

Yorum


işlemi tamamlayınız: