16.Türkiye Drama Liderleri Buluşması

Pinterest LinkedIn Tumblr +

UDS_2014_Afis_a41999 yılından bu yana Oluşum tararfından düzenlenen Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri bu yıl 16. kez “gelişim ve drama” konusuyla 20-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Çorlu-Tekirdağ’da gerçekleştiriliyor.

Brian Way’e ithaf olunan Türkiye 16. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2014, Çorlu Torumcuk Eğitim Kurumları ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle düzenecek ve alanında uzman yaratıcı drama eğitmenleri, yaratıcı drama alan uzmanları ve diğer ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Üç gün sürecek seminer 20 Haziran Cuma günü 09.30’da başlayacaktır. Yaratıcı drama ile ilgili söyleşi, bildiri sunumları ve konferansların olacağı Cuma günü katılımı herkese açıktır ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda gerçekleşecektir.

21-22 Haziran günleri gerçekleşecek olan atölye çalışmaları için ise önceden kayıt olmak gerekmektedir. Atölye başvuruları başlamıştır. Aşağıdaki yaratıcı drama atölyelerinin 12 saat olanlardan bir tane ya da 6 saat olanlardan iki tane seçebilirsiniz.

12 saat olan yaratıcı drama atölyeleri Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün yapılacaktır. 6 saatlik atölyeler ise belirtilen günde tek gün olarak gerçekleştirilecektir.

Atölye çalışmalarına katılanlara katılım belgesi verilecektir.

Ulusal drama semineri drama liderleri buluşması yaratıcı drama atölye çalışmaları

KATILIM

Bildiri ve Poster Sunumu

Buluşmaya bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar bilgisunarda bir sözcük işlemciyle hazırlanmalıdır.

Bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70×100 ölçüsünde olmalı ve 20 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 2 Haziran 2014 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir.

Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayımlanacaktır.

Seminer kapsamında gerçekleştirilecek işliklere başvurular başlamıştır. Erken kayıt olup indirimden yararlanabilirsiniz.

  ATÖLYELER

I. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol (Ankara Ün., Sağlık Bil. Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü – Ankara)
Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimleri oldukça hızlıdır. Bu dönemde çocukların gelişimlerini olumlu yönde desteklemek için uygun eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Drama, erken çocukluk eğitimi programında yer alan etkinliklerden biridir ve tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, eğitim programında yer alan diğer etkinliklerle de kaynaştırılarak uygulanabilir. Bu atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini desteklemede dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. Atölye Cumartesi günü yapılacak olup 6 saattir.

  1. BRIAN WAY ile BİREYE YOLCULUK

Uzm. Gökçen Özbek (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri – Ankara)
Yıl, 1966, drama yoluyla gelişimi akademik bir bakış açısıyla teorize etmeye çalışan Brian Way, “bu yeni alanda keşfedilecek daha çok şey var” diyor. Kitabının önsözünde, “Belki bu yüzyıl kapanmadan benim yazdıklarım çoktan tarih olacaktır”, diye endişe ediyor. Endişelerinde haksız sayılmaz, bir anda parlayan ve pek çok kişiyi peşinden koşturan drama alanının yükselişi ve gelişimini yadsıyamayız. Ama bir konuda yanılıyor. Yıllar sonra Gavin Bolton tarafından “egzersiz” olarak isimlendirilecek çalışmaları, her zaman, drama sınıflarının vazgeçilmezleri olarak kalıyor. Bunun en büyük sebebi, her bir uygulamasını kuram ile harmanlamış ve neden-sonuç bağlantısını iyi kurmuş olmasıdır. “Okul bireyle ilgilenir; ben ise bireyin bireyselliği ile ilgileniyorum,” diyor ve bütüncül bir yaklaşımla, her gelişim alanında tek tek, sistematik olarak çalışıyor. Bu atölye sizi 20. yüzyılın ortasına çağırıyor ve kendi drama sınıflarınıza farklı bir soluk getirebilecek Way ile sizi tanıştırarak, drama yoluyla gelişimi incelemeye davet ediyor. (Atölye 12 saattir)

III.  KİME GÖRE; KİM KİMDİR?

Yard. Doç. Dr. Banu Yaman (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü – Edirne)

1970 li yılların sonlarına doğru geleneksel/yerel kültür, tiyatro araştırmaları ve uygulama alanında, dünyada yaygınlaşmaya başlayan çağdaş tiyatro ilgisiyle çok kültürlülük/ kültürlerarasılık kavramları, örtüşmektedir. Temelinde önyargılardan arındırılmış anlayışların kazandırılması yatmaktadır. Ön yargılar toplumların ve kişilerin birbirlerini yeterince tanımamalarından, anlamamalarından kaynaklanmaktadır. Bir öğretmen sınıfındaki farklılıkları fark ederek, dinamik bütünlüğü sağlayabilir. Öğretmenin tutumu, duygusal tepkileri ve alışkanlıkları öğrenciyi etkilemekte, öğrenci, öğretmenin öğrettiklerinden çok yaklaşımına ve kişiliğine duyarlılık göstermekte, onunla özdeşim kurmaktadır. Öğretmen sınıfında, demokrasi kültürü oluşturmalıdır. Demokratik anlayış, çok kültürlü eğitim anlayışını desteklemektedir. İnsanlar arasındaki farklılıklar kadar benzerlikleri de açığa çıkararak, insanları her şeyden önce insan kimliğimizle görmemizi sağlayacak eğitim ortamlarına ihtiyacımız vardır. Okul öncesinden başlayarak herkesin farklılıkları ve benzerlikleriyle, fikirleriyle eşit olduğu anlayışının, çeşitli sanat etkinliklerinden (oyun, drama, dans, ritim ve müzik gibi) yararlanılarak kazandırılması gerekmektedir. Çok kültürlü eğitim, öğretmen yetiştiren kurumlarda özellikle yer alması gereken bir ders niteliği taşımaktadır. Bu anlayışlara dayalı olarak, sınıfında demokrasi kültürünü sağlayabilecek, farklılıkları zenginlik olarak değerlendirebilme anlayışına sahip bireyleri yetiştirecek olan öğretmenin, çok kültürlü bakış açısını nasıl geliştirmesi gerektiğine ilişkin, örnek olaylardan yararlanılarak doğaçlamalar gerçekleştirmek bu çalışmanın hedefidir. Öğretmenler ve öğretmen adayları ile yapılacak çalışmamız 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır. (Atölye 12 saattir)

IV.  YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ

Naci Aslan (MEB Özel Aktif Oluşum Drama Kursu ve Oluşum Drama Enstitüsü – Ankara)

Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak dramanın grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır. Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır. Atölye 12 saattir.

  1. OKULÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMA ÖRNEKLERİ

Bil. Uzm. Funda Tirişoğlu (Tomurcuk Eğitim Kurumları – Tekirdağ)
Okul öncesi öğretmenlerin 4-6 yaş arası çocuklarda yaratıcılık, özgüven, problem çözme becerilerini arttırmaya yönelik drama çalışmalarının planlanması uygulanması ve değerlendirme süreçleri uygulama olarak yapılacaktır. Atölye Cumartesi günü yapılacak olup 6 saattir.

VI. İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE DRAMA….

Bil. Uzm. Funda Tirişoğlu (Tomurcuk Eğitim Kurumları – Tekirdağ)
Bu atölyede ilköğretim eğitiminde Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe derslerinde müfredat içerisinde yer alan konuların drama yöntemi ile anlatılmasına yönelik uygulamalara yer verilecektir. Atölye Pazar günü yapılacak olup 6 saattir.

VII.Sanatın Dili; RESMİN DİLİ – Birinci Dünya Savaşı ve Dışavurumculuk

Bil. Uzm. Aslı Avcı (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri – Ankara)
İnsanlık tarihinin sayfalarına yıkımlarla yazılan savaşların tek anlatıcısı, kitap sayfaları ve üzerlerindeki satırlar değildi. Savaşı duyan, yaşayan ve ardından donuk gözlerle bakan tüm insanlık, tanıklığını değişik anlatım araçlarıyla aktardı. 12 saatlik işlik, sanatı anlatım aracı olarak değerlendirme doğrultusunda ‘Birinci Dünya Savaşının, resim sanatı ve sanatçının gözüyle anlatımı’ konusu ile sınırlandırılmıştır.

VIII. MÜZİKTE 3 D (Doğaçla-Dans Et-Dene)

Uzm. Ayşe Dilşad Eker (Aydın Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü – İstanbul)
“Hazır mısınız?Baş-lı-yo-uz. 1, 1-2, 1-2-3.”
12 saatlik bu atölyenin amacı. adını Carl Orff’tan alan ve müzikte bir öğretim yöntemi olarak kullanılan Orff öğretisinin tanıtımını drama aracılığıyla gerçekleştirmektir. Temeli müzik, ritim ve harekete dayanan bu öğretide doğaçlama ve yaratıcılık önemli bir yer tutar. Drama yöntemiyle bu anlamda benzerliği olan bu yöntemin tanıtımı müzik, dans ve doğaçlamalarla sunulacaktır.  Bu atölyede Carl Orff’un hayatı ele alınacak, orff çalgıları uygulamalar ile tanıtılacak ve performans uygulamaları ile atölye sonlandırılacaktır

Olusumdrama

Paylaş.

Yanıtla