Her Yazar Okurunu Arar!

kapak-OTD“Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi” adıyla BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) Yayınları tarafından basılan ve okuruyla buluşmayı bekleyen elimdeki kitap, sahadaki kafa karışıklıklarını çözümleyerek temel kavramları anlamlandırmada okuruna yardımcı olacak bir çalışma. Tiyatro ya da bu alana ilgi duyan herkesin sistematik bir kaynak arayışı her zaman olmuştur. Kavramları derin anlamları içinde çözümleme ve bağlama arzusu kapsamlı çıkış yollarının habercisi ve umudu olacaktır.

Kuram-pratik geçişken ilişki

Türkiye’de son yıllarda çocuk-yetişkin eğitimi alanında, sivil toplum saha çalışmalarında ve şirketlerdeki hizmet içi eğitim süreçlerinde oyunla öğrenme, eğitimde tiyatro, yaratıcı drama, eğitimde drama gibi alanlar oldukça popüler hale gelmeye başladı. “Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi”, drama ve tiyatronun asal unsuru oyun ile oyun kuramlarını kısa bölümlerle özünden inceleyen, toplumsal değişim ve eleştirel pedagojinin gelişmesine katkıyı hedefleyen öneriler sunuyor. Kitapta Bertolt Brecht, Augusto Boal, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton’un estetik, pedagojik ve politik perspektifleri karşı- laştırmalı olarak inceleniyor. Ayrıca kitaba eklenen uygulama örnekleri okuru, kuram-pratik geçişken ilişki noktasında heyecanlı denemelerle tanıştırıyor.

Dr. Bülent Sezgin imzasıyla yayınlanan temelini yazarın son dönem akademik çalışmalarından alan “Oyun-Tiyatro-Drama ilişkisi” kuram ve uygulama çalışması, ekonomi ve matematik biliminde oyun teorisi, ludoloji (ciddi olmayan oyunlar) ve dijital oyunlar, oyun politika ilişkileri bölümleriyle de ilginç olmanın yanında zamanı yakalayan yeni bir çalışma özelliği taşıyor. Dr. Bülent Sezgin, araştırmacı, birikimli ve iyi bir akademisyen meslektaşım. Kendisiyle yollarımızın kesişmesi yüksek lisans yaptığı yıllara rastlar. Boğaziçi Üniversitesi’nde lisansını tamamlayıp, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde derslerimi paylaştığında onu heyecanlı bir genç olarak tanımıştım.

Farklı disiplinlerde çalışıp araştırmalarını sanatla buluşturmayı bilen biriydi. Sonrasında yine kıymetli bir öğretim kurumu olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne bağlı öğretim üyeleri ile çalışmalarını sürdürdü. Şu an elimdeki kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan ve sunuş yazısını kaleme alan Prof. Dr. Tülin Sağ- lam, şüphesiz alanın saygın isimlerinden biri. Kitabın olgunlaşmasındaki emeği de hemen fark ediliyor. Her yazar ya da kitap okurunu arar. “Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi”, gözden kaçmaması gerektiğini düşündüğüm bir çalışma. Onu alana katma değerle dönmesi adına sizlerle paylaşıyorum.

Erdem ve kültürü yükselen değer olarak yaşamın merkezine taşımadığımızda, sıradanlık akıl coğrafyamızı saracaktır. Güzelin ve sanatlı olanın ne olduğunu bilmeden, sorgulamadan geçirilmiş bir ömrü yaşanmış saymak aymazlık olur. Akla karşı oynanan oyunları çöz(e)meyen, oyunu yaşamın gerçeği noktasında kavrayamayan topluluklar sömürüye açıktır. Kitapsız bilenden, kitapla bilen ve kitap yazabilen toplumlara geçiş kitap okumakla başlayacaktır.

Takdir okurun olsun.

Dr.Okday Korunan (İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyuncusu)

Bu yazı 20 Kasım 2015 tarihinde Aydınlık Gazetesi kitap eki Aydınlık Kitap’ta yayınlanmıştır:

Aydinlikgazete

Yorum


işlemi tamamlayınız: