Sanat ve Hukuk Dünyası Biraraya Geliyor!

d8ba35a89386Mimesis Haber / Oyuncu kimdir? Oyuncunun hukuki statüsü nedir? Oyuncuların uygulamada karşılaştıkları hukuki sorunlar nelerdir? Bu ve benzeri tüm soruları cevaplayabilmek için sanat ve hukuk dünyası İstanbul Üniversitesi’nde biraraya geliyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından kürsünün emekli öğretim üyelerinden “Prof. Dr. Berin Ergin’e Saygı Günü” çerçevesinde düzenlenecek etkinlik kapsamında, “Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon  Çalışanlarının Hukuki Sorunları” ele alınacak. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tankut Centel’in oturum başkanı olarak yer alacağı ilk oturumda, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Yiğit Özşener ve Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çevik, oyuncuların çalışma koşullarını sinema ve televizyon sektörüne genel bir bakış çerçevesinde değerlendirecekler.

Sahne ve perde çalışanlarının hukuki statüsü, karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde dünya örnekleri ve Türkiye hukuku açısından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Özge Yıldız Hakkakul tarafından ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi Ali Karaca ise, sahne ve perde çalışanlarının iş ilişkileri ve çalışma koşulları hakkında uygulamaya yönelik tespitlerde bulunacak.

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın oturum başkanı olduğu ikinci oturumda, Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tilbe Saran, tiyatrolardaki mevcut çalışma ilişkileri hakkında bilgi verecek. Sahne ve perde çalışanlarının uygulamada yıllardır büyük sorun teşkil eden sosyal güvenlik hakları ise, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Ayşe Köme Akpulat tarafından incelenecek. Oturum kapsamında son olarak Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri Av. S. Sera Kadıgil, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini hukuki bir çerçevede sunacak.

Toplantı İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi Büyük Salon’da (İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Eczacılık Fakültesi arkası) 15.12.2015 tarihinde 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yorum


işlemi tamamlayınız: