26.Uluslararası Drama Kongresi Başlıyor!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

kongreMimesis Haber/ Her yıl düzenlenen Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi bu sene 9-11 Mart 2016 tarihlerinde  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Konferans programının belli olduğu etkinlikte, çok sayıda drama uzmanı ve tiyatro araştırmacısı yer alıyor.

‘Toplumsal cinsiyet ve şiddet’ ana temasındaki kongrenin düzenleme kurulu başkanı Doç Dr. Nihal Kuyumcu’nun davet mektubunu okuyucularla paylaşıyoruz.

Değerli Katılımcılar,

Çağdaş Drama Derneği’nin her yıl düzenlediği “26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Toplumsal cinsiyet, bilindiği gibi kadın ve erkek olmanın biyolojik anlamının ötesinde kültürel bir olgudur. Toplum tarafından erkek ve kadına farklı roller verilmekte/dayatılmaktadır ve bu roller adaletsiz olup, çoğunlukla da kadınların aleyhine bir dağılım göstermektedir. Toplum yapıları ise bu eşit olmayan, yapay sistem üzerine kurulmuştur. Başlığımız içinde yer alan bir diğer konu şiddet ise bireyin kendisine ve çevresindekilere yönelik her türlü kısıtlayıcı engelleyici sindirici, duygusal etkilenmelerden başlayarak ölüme kadar giden sonuçları olan davranışlar olarak tanımlanabilir.

Ataerkilliğin belirlediği cinsiyet rollerinin nesnesi olan kadınlar ve erkeklerin kendilerinden beklenen roller içinde davranma estetiği teknolojiyle hız kazanmakta ve karşılıklı olarak “şiddet” le biçimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen medya teknolojilerinin de etkisiyle ‘kadın ve erkek olma’ durumları, gelenekler ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin de etkisiyle ağırlıklı olarak şiddet ekseninde yaratılmakta, üretilmekte ve hatta pekiştirilmektedir ve her zaman var olan bu sorunlar daha da görünür olarak toplumu yeniden biçimlendirmektedir.

Bu bağlamda sorunları görünür kılarak saptamak, çözüm yolları aramak ve tartışmak üzere, disiplinler arası yaklaşımlarla sempozyum, konferans, drama atölyeleri ve performanslardan oluşan etkinliklerin düzenleneceği kongremize tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Bilgiler
26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

9-11 Mart 2016

Kongre Dili
26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sergi Alanı
Sergi açmak isteyenler için kongre merkezinde uygun alanlar mevcuttur.

Davetiye
Online kayıt işlemleriniz bittikten sonra resmi davet mektuplarının çıktılarını sistemimizden alabilirsiniz. Organizasyon ofisi kayıt ücretini isteyebilir.

Bilimsel Konular
Konular “Toplumsal Cinsiyet” ve “Şiddet” ile ilgili olarak drama ile bağlantılı ve dramadan bağımsız ele alınabilir.
Eğitimde cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
Ders kitaplarında var olan şiddet ve toplumsal cinsiyeti pekiştiren anlatımlar,
Tarih derslerinde toplumsal cinsiyet ve şiddetin sorgulanması,
Dünya tiyatrosunda / Türk tiyatrosunda toplumsal cinsiyetin ve şiddetin görünürlüğü,
Medyada cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
Dil ve toplumsal cinsiyet ve şiddet,
Teknoloji, politika ve ekonomide toplumsal cinsiyet ve şiddet,
Hukuk: Yasalar ve toplumsal cinsiyet, yasalar şiddeti önleyebiliyor mu? Yasalar karşısında kadın ve erkeğin durumunun sorgulanması,
Tıpta hasta-hekim ilişkilerinde şiddet; şiddetin genetik ile bir bağlantısı var mı? Hekimlik ve toplumsal cinsiyet,
Edebiyat, bilim ve felsefede, din ve mitolojide kadın ve erkek olmak, her bir alan içinde yer alan üstü örtük ya da açık şiddet,
Sanat (resim, heykel, plastik sanatlar), çağdaş sanat, kent mimarisi, mekan,
İnternet toplumsal cinsiyet ve şiddeti ne şekilde kullanıyor?,
Müzik ve toplumsal cinsiyet ve şiddet (Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Klasik batı müziği-Opera-),
Mizah ve toplumsal cinsiyet şiddet drama,

Yukarıda adı geçen alanlar dikkate alınarak Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet konuları drama ile ilişkilendirilerek farkındalık oluşturmaya yönelik program önerileri, araştırma sonuçları kongreye gönderilebilir.

Önemli Tarihler
Erken Ödeme Için Son Tarih: 25 Ocak 2016
Bildiri Özet Gönderimi Için Son Tarih: 10 Aralık 2016
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 10 Ocak 2016
Kayıt Ücretlerinin Yatırılması Için Son Tarih: 17 Şubat 2016
Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi Için Son Tarih: 20 Şubat 2016 (Bu tarihten sonra gönderilen metinler kongre kitabında yer almayacaktır.)
Kongre Program / Atölye Program İlan Tarihi: 25 Şubat 2016
Atölyeler Kayıt Son Tarih: 20 Şubat 2016
Kongre Tarihi: 9-10-11 Mart 2016

Dramacongress

Paylaş.

Yanıtla