Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi 17 Nisan’da Başlıyor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

lernaYaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi Atölyesi bu alanda çalışmak isteyen bireylere Yaratıcı Dansın temel konularını ve ders işleme prensiplerini planları ile aktarma amacındadır. Atölye, beden farkındalığı, dans ve hareketi mesleğine entegre etmek isteyen ya da Yaratıcı Dans Eğitmeni olmak isteyen kişilere uygun olduğu gibi sınıf öğretmenleri, görsel sanatlar, fen bilimleri, beden eğitimi, drama, yoga gibi farklı branşlardan eğitmenlerin de derslerini zenginleştirecek niteliktedir.

Ülkemizde alanında tek ve ilk olan bu programın temel hedefleri;

  1. Yaratıcı dans ve modern dans genel kültürüne sahip eğitmenler yetiştirmek
  2. Çocuklar için fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan faydalı olan yaratıcı dans dersinin daha çok çocuğa ulaşmasını sağlamak,
  3. Yaratıcı dans ile ilgili çocuklara yönelik hobi kursları ve etkinliklerde   eğitim niteliğinin yükseltmek,
  4. Sadece eğlence değil, bir eğitim aracı olarak dansın kullanılabilmesini sağlamaktır.
  5. Atölye, danslı ve hareketli bir çalışma sürecini içerir. Öğrenilecek egzersizlerin katılımcılar tarafından uygulanması daha sonra bu egzersizlerin çocuklara aktarabilmesi bakımından önemlidir.

Yaratıcı dans alanına dair 18 konu, toplam 9 buluşmada tamamlanır. Ayrıca eğitim fakültesi mezunu olmayan ya da pedagojik formasyonu olmayan kişiler için ek olarak 4 derslik Pedagoji Modülünün alınması gereklidir.

Pedagoji modülünün tarih ve saatleri katılımcılar ile birlikte atölye başladıktan sonra belirlenecektir.

Atölyenin Facebook etkinlik sayfasında adres bilglerine ulaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/1066094596756651/

Atölye ücreti ile ilgili diğer sorular ve kayıt için yaraticidans@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Eğitmen Hakkında;

Lerna Babikyan Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyonu ile mezun olmuştur. 1997 yılında bale dersleri ile başladığı çocuklara yönelik çalışmaları, YTU Modern Dans Bölümü’ndeki eğitimi ile birlikte modern dans, yaratıcı dans çalışmalarına dönüşmüştür. Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde çağdaş dans tekniği, doğaçlama ve dans kompozisyonu üzerine eğitimler almış; eşzamanlı olarak öğrendiklerini aktarmak amacı ile İstanbul’da pek çok özel eğitim kurumları ve derneklerde dans ve pedagoji bilgilerini harmanlayarak çocuklarla çalışmıştır.

Dansı hem sanatın beden ile buluştuğu üç boyutlu bir disiplin hem de fiziksel gelişimin yanısıra zihinsel ve duygusal gelişime katkıda bulunan sosyal bir araç olarak görüp; “Kavramsal Dans Eğitimi” programını geliştirmiş ve okullarda uygulamaya başlamıştır.

2008 yılında Almanya’da tanıştığı demokratik eğitimin temel prensiplerini, derslerine adapte etmiş; bir süre Alternatif Eğitim Derneğinde çalışmalar yapmış, bu alanda yazılar yazmıştır.

2013 yılında ABD’de katıldığı “Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitmenliği” programında Braindance Tekniği ile tanışmış ve bu tekniği derslerine beden&zihin ısınma çalışması olarak eklemiştir.

Bu alanda çocuklar ile çalışmanın yanı sıra halen öğretmenler ve veliler için kinestetik öğrenme, Braindance, hareket ve zihinsel gelişim üzerine atölyeler, sunumlar gerçekleştirmektedir.

2014 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümün’deki yüksek lisans eğitimine devam etmekte; dans ve performans sanatları alanlarında Pratik, pedagojik çalışmalar yapmaktadır.

Paylaş.

Yanıtla