27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Drama

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Değişen dünyada eğitim ana temasıyla 27’incisi gerçekleşen Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde, eğitimde drama, yaratıcı drama ve tiyatro alanlarında da çok sayıda akademik sunum gerçekleştirildi.  Dergimiz editörlerinden Dr. öğretim üyesi Bülent Sezgin “Bir Aktör Olarak Öğretmenlik Becerisinin Geliştirilmesinde Oyun, Yaratıcı Drama ve Tiyatroyu Kullanmak” adlı sunumuyla konferansa katılım gösterdi. Sunumda öğretmenlik ve oyunculuk arasındaki ilişki analiz edilerek, 300’e yakın öğretmenle 2016 yılından beri yapılan uygulama çalışmasında elde edilen deneyimler aktarıldı.

Moderatörlüğünü Çağdaş Drama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel’in yaptığı oturumda, farklı bildiriler sunuldu. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, “Yaratıcı Drama Eğitmenlerinin Drama Tekniklerini Kullanma Durumları” adlı nitel araştırma çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Sunumda, yaratıcı dramayı kullanan eğitmenlerle yapılan gözlem, görüşme ve dökumanlardan hareketle oldukça kapsamlı bir şekilde eğitimci analizleri yapıldı. Konferanstaki diğer sunumları incelemek için http://www.ices-uebk.org/ sayfasında bildiriler kitapçığında “drama” şeklinde arama yapabilirsiniz.

Paylaş.

Yanıtla