Sardes Dionysos Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu 20 Mart Bildirisi

Türkiye’de “çocuk tiyatrosu felsefesi” konusunda eksikliklerimiz oldukça düşündürücüdür. Bu konuda dünyada akademik ve pratik çalışmalarla ilgili onlarca bilimsel çalışma vardır.

Nitelikli tiyatro izleyicisi oluşturma süreci çalışmalarına farklı bir pencereden bakma adına Salihli Sardes’te farklı çalışmalar içindeyiz. “Oyunculuk”, “Rejisörlük” ve “Dramaturji” eğitimi yanında “Pedagojik Formasyon”a sahip olmak, çocuklarla çalışma, yaş gruplarına göre metinleri yazma, yazdırma ve sahnelemeyi destekler.

Çocuk tiyatrosu yazımında ve sahnelenmesinde yeni bir model oluşturulurken, bu alanda çalışacak herkesin pedagojik formasyona sahip olması gerekir. Yine bu alanda çalışacak herkesin gönüllü olması, çocuklarla çalışmak istemesi gerekir.

Oyuncuların yaratıcı drama çalışmalarına katılarak çocuklarla çalışmaları oyunculuğu daha aktif hale getirecektir. Böyle bir modelin gerekliliğinin yaşama geçirilmesi aşamasında; yönetmen ile birlikte tiyatro sanatını da iyi bilen çocuk gelişim uzmanı, psikolojik danışman ve pedagog dramaturgun da prova sürecine katılarak, disiplinler arası çalışma aşamasını daha dolgun yapmak için, metnin kağıt üzerinden sahneye taşınması esnasında gerekebilecek değişimleri oyuncularla birlikte gerçekleştirebileceklerdir.

Kendi tarihimiz içindeki epik konuları olan, nazım-koşuk, “halk türküsü, mani, şiir, destan” tarzında epik yazılmış eserler, çocuklara, geçmişe yaptıkları yolculukta o güne kadar görmedikleri ya da günlük hayatlarında kullanmadıkları bir çok aksesuarlar sayesinde arketipsel duygular yaşatacakdır.

Çocukların yaratıcılığını geliştirme konusunda aynı yaş çocukların birlikteliğinin daha faydalı olduğu konusundaki pedagojik ve psikolojik esaslar, çocukları belirli bir sanatsal oluşum içinde olmada “aynı yaş ve aynı sınıf” ortamının getirdiği şartların sağlanmasını gerektiriyor.. Aksi takdirde, farklı yaşlarla yapılacak çalışmalar travmatik sorun olarak gördüğümüz noktaya gelebilir..

Bu konularda, pedagojik ve psikolojik eğitimler alınması daha yerinde olduğu için, sadece oyunculuk eğitimi almış olmak, çocuklarla tiyatro çalışması yapmaya yeterli olmadığı dünya sistemliliğinde kabul görmüştür..

Dünya ve Rus sistemliliğinde, çocuklarla sürekli olarak resim, müzik, heykel, folklor, tiyatro, spor etkinlikleri yapmak ve öğretmek isteyenler, mutlaka alan mezunu olmaktan başka, bildiğini ve yeteneğini daha iyi sunabilmek ve öğretebilmek için, pedagojik formasyonu, master -yüksek lisans seviyesinde Pedagoji Üniversitesinden alma mecburiyetleri vardır.

Çocuklar için, çocuklara rağmen, çocuk tiyatrosu yaptığını zannedenlere karşı Sizleri uyarmak için, doğru Çocuk Tiyatrosu poetikası üzerine felsefi, pratik ve teori çalışmalarımıza dikkatleri çekmeye çalışıyoruz.. Çocuklarımız için, kendi yaşına uygunluluk esasında “her yaşa ayrı yazılmış ve sahnelenmiş doğru çocuk tiyatrosu” yapmak amacımız.

Siz yoksanız BİZ bir eksiğiz !

Bizler bu durumu anladığımız için hem umut, gençlik, sanat ve eğitim için elçi olma onurunu elde ettik hem de bunu gururla kutlamaktayız. Barış, saygı ve sosyal adalet üzerine kurulu bir dünyayı desteklemek için, birleştirilmiş gücümüzle, gelecek nesillere tiyatro sanatı aracılığıyla öğrenmenin önemini aktarabileceğimizi ümit ediyoruz.

Sardes Dionysos Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Şenlikleri adına alkışlarımız bol olsun..

Dr. Öğretim Üyesi Rasim Aşın, Çocuk Tiyatrosu Araştırmaları Laboratuvarı Koordinatörü
Sardes Dionysos Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Şenlikleri Koordinatörü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi
oyunrasimasin@hotmail.com – 0551 407 15 25

Yorum


işlemi tamamlayınız: