Boğaziçi Ayvalık Okulu Başlıyor

Mimesis Haber/ Boğaziçi Üniversitesi’nin Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Derneği birincil ortaklığında ve Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kaymakamlığı’nın desteğinde, Ayvalık merkez ve civarındaki kırılgan ailelerin 7-11 yaş arasındaki çocuklarına yönelik yaz ve kış okulları (kısaca “Ayvalık Projesi”) 2015 Yazında başladı ve günümüze kadar özellikle finansal temelli zorluklara rağmen sürekliliğini korumayı başardı.

Her yıl Boğaziçi Üniversitesinden toplamda 60 civarı öğrencinin yer aldığı ve yaklaşık 200 civarında çocuğa ulaşıldığı Ayvalık Projesi; okula alternatif bir eğitim modeli oluşturma yönünde Reggio Emilia’nın çocuk imajı ve velilerin rolleri üzerine çizdiği çerçeve, Bronfenbrenner’ın çocuk ve çevre ilişkisi yaklaşımı, ve Montessori’nin başta çocuklara saygı gösterme ve işbirlikçi, kendi kendini yönlendiren çocuklar yetiştirme modellerini temel almaktadır. Projenin amaçları, bu modeller doğrultusunda maddi ve ailevi nedenlerden ötürü eğitim imkanlarına ve sosyal etkinlere erişimi kısıtlı çocukları farklı ilgi alanlarıyla tanıştırmak; kırsal ve şehir merkezi arasında yaygınlaşan ayrımcılık ve şiddet dilini olumlu bir dile dönüştürmek, artan sayıdaki çocuk işçilerin sosyal faaliyetlere erişimini sağlamak ve öğrenime katılım süreçlerini desteklemek; çocuklarla oluşturulan etkileşim alanını ailelerin de katılımıyla genişletmek ve dönüşüm sürecini aileleri de kapsayacak hale getirip güçlendirmek; Boğaziçi Üniversitesi gönüllülerini, Ayvalık’ta yaşayan ve farklı aidiyetleri olan çocuklarla bir araya getirip bir etkileşim alanı yaratmak şeklinde sıralanabilir. Proje, temelde, bir dizi atölye üzerinden icra edilmekte olup; kışın iki yazın da üç haftalık zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir.

Gönüllüler arası yatay örgütlenmenin olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı “Topluluk” statüsünde bulunan projenin üretime açık atölyelerinin ilk üç yıllık süreçte tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisi çıktıları da bulunmaktadır. Fotoğraf Atölyesi Çakmak Köyünde çocuklarla yaptığı proje sonucunda 2017 yazında “Fotoğraf Hasadı” sergisini düzenlemiştir. Tiyatro atölyesi de Yenimahalle’li çocuklarla Çekirdek Kumpanya’yı oluşturup kolektif oyunlaştırma yöntemiyle yazdıkları “Vampir” skeçlerini ve Federico Garcia Lorca’nın kaleminden çıkan “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü” isimli oyunlarını 2017 yılında sahneye (hem Ayvalık’ta farklı sahnelerde hem de Boğaziçi Üniversitesi’nde) koymuşlardır. Önümüzdeki aylarda yeni sergi ve oyun gösterimi için çalışmalar sürmektedir. Tiyatro ve fotoğraf gibi dönem içinde de süregelen atölyelerin dışında yaz ve kış okullarında, yukarıda bahsedilmiş olduğu üzere, çocuklarla bir araya gelip yaş gruplarına uygun deneylerin yapıldığı bilim, doğaya çevreyi koruma gözünden bakmanın tartışıldığı doğa ve sanatın her dalının deneyimlenmesine olanak sağladığı dans, dışavurumcu sanat ve güzel sanatlar gibi atölyeler bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri; dönem içinde kendilerini atölyelere hazırlamakta ve 7-11 yaş grubuyla çalışmanın eğitimini almaktadırlar.

Projeye ilk yılından bu yana drama ve tiyatro alanında destek veren Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin bu yıl düzenlenecek yaz okulu öncesi gönüllülere oyun ve drama kavramları üzerine bir eğitim verdi. Drama ve tiyatro dışındaki atölyelerde de kullanılmak üzere tanışma ve ısınma oyunlarını uygulamasının yapıldığı bu eğitim gönüllülerin kaynaşmasına da vesile oldu.

Yorum


işlemi tamamlayınız: