1.Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nün düzenlediği 1. Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı 27 Ağustos 2019’da Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’deki 10 farklı üniversiteden katılım gösteren 18 farklı akademisyenin sunumları zengin bir tartışma platformuna dönüştü. Tiyatro alanında çalışmalar yürüten kimselerin uzun zaman sonra bir araya gelmesi, akademisyenler arasında büyük bir heyecan ve dayanışma duygusu yarattı.

Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı’nda tiyatro eğiminde altyapı olanakları, müfredat ve kontenjanlar, kuram ve uygulama arasındaki kopukluk, mezunların istihdam sorunu, İstanbul ve İstanbul dışında tiyatro eğitiminin olanakları ve sınırlılıkları gibi temel meselelerle birlikte eleştiri, dramaturji ve oyunculuk eğitiminde çağdaş yaklaşımlar dile getirildi. Kültürel dünyanın hızla değiştiği şu günlerde tiyatro eğitimindeki muhafazakâr/konservatif tutum, disiplinlerarası çalışmalarda görülen eksiklik, Z kuşağı olarak adlandırılan günümüz gençliğiyle ilişki kurulamaması, kurum ve kişiler arası iletişimsizlik gibi konularda öz eleştiri yapıldı.

Çalıştayda neo-liberal politikaların seküler sanat üzerinde kurduğu baskıya karşı bir arada durulması gerektiği konusunda ortak bir tutum sergilendi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nün gerçekleştirdiği çalıştay ilk olma özelliğinin yanı sıra bir başlangıç olarak görüldü. Farklı üniversitelerin ortak projeler geliştirmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar şimdiden başladı. Çalıştayda sunulan bildirilerin kamuoyuna ulaşabilmesi için tam metinlerin Aralık ayında kitaplaştırılacağı ilan edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümümüz tarafından düzenlenen 1. Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı’nın sunuş konuşması ve moderasyonu Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin tarafından gerçekleştirildi. Dört oturum olarak düzenlenen çalıştayda açılış konuşmasını ise Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Murat Ferman yaptı.

Çalıştaya davetli konuşmacılardan;

 • Prof. Dr. Semih Çelenk, “1976’dan Bugüne Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Şemsiyesinde Bir Oyunculuk, Tasarım ve Yazarlık Eğitimi” konusunda,
 • Prof. Dr. Türel Ezici, “Günümüzde Tiyatro-Oyunculuk Eğitiminde Kalite Stratejileri” konusunda,
 • Prof. Erol İPEKLİ, “Oyunculuk Eğitiminde Eğitmenin Rolü” konusunda,
 • Prof. Dr. Kerem Karaboğa, “Tiyatro Kuramı Eğitiminin Sorunları ve Olanakları” konusunda,
 • Prof. Dr. Erhan Tuna, “Tiyatro Eğitiminde Öğrencinin Kültürel Altyapı Sorunu” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayla Kapan Ezici, “Günümüzde Tiyatro Yönetmeninin Eğitimi” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel Erdenk, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde Oyunculuk Eğitimi” konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştaya bildiri sunumlarıyla destek veren akademisyenler;

 • Doç. Dr. Özlem Belkıs, “Programlar ve Yaklaşımlar Bağlamında Türkiye’de Dramatik Yazarlık/Dramaturgi Eğitimi” konusunda
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine Aktulay Çakır, “Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde 1997’den 2019’a Yapısal Dönüşümler” konusunda,
 • Öğr. Gör. Noyan Ayturan, “Oyuncunun Enerjisi Üzerine Termodinamik Bir Yaklaşım” konusunda,
 • Öğr. Gör. Dr. Ebru Soyuerden, “Kamera Önü Oyunculuk ve Sahne Oyunculuğu Hakkında” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin, “Oyunculuk ve Tiyatro Bölümü Mezunlarına Alternatif Mesleki Kimlik Seçenekleri Sunmak Mümkün Mü?” konusunda
 • Doç. Dr. Hasibe Kalkan, “Bir Metin Olarak Sahneleme Çözümleme Yöntemi İçin Öneriler” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Uluç Esen, “Akademik Oyunculuk Eğitiminin İşlevi” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çelik, “Kültürel Çoğulcu Bir Tiyatro Eğitiminin Mümkünlüğü/Zorunluluğu” konusunda,
 • Arş. Gör. Nazım Sarıkaya, “İnteraktif Sahne Çalışması Olarak Dramaturji ve Oyunlaştırma Atölyesi” konusunda,
 • Doktora Öğrencisi Bülent Yıldız, “Oyun Analiz ve Eleştirisinde Yeni Bir Alımlama Yöntemi Olarak Rizomatik Okuma” konusunda,
 • Doktora Öğrencisi Eylem Ejder, “Tiyatro Eğitiminde Kritik Çaba: Tiyatro Eleştirisinde  Kolektif Yeni Modeller ve Deneysel Arayışlar” konusunda bildiri sunumları yaptılar.

40 kişinin katıldığı çalıştay hakkında detaylı bilgi almak için http://oyunculukcalistay.beykent.edu.tr/ linkine tıklayınız.

 

Paylaş.

Yanıtla