17.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

17.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi organizasyonuyla yapılan 17.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi 1-5 Eylül tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleşkesinde yapılacaktır.

Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi ülkemizde yaratıcı drama ile ilgilenen herkesi bir araya getirmeyi ve yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Eylül 2010’da İstanbul’da gerçekleşecek olan 17. Kongrede “Yaratıcı Drama Aracılığıyla Sosyal Bilinçlenme ve Haklar Eğitimi ” konusu ele alınacaktır.

17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi ile yaratıcı dramanın eğitimde ve farklı disiplinlerde kullanımını tartışmayı, bu alanlarda yaşanan sorunları belirlemeyi ve bu sorunlara (yaratıcı drama temelli çalışmalarla) çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Bireyin çevresindeki sorunların farkına varmasına, onları tanımlamasına, birey olma sorumluluğunu bireyselden toplumsal alanlara taşımasına, bir başka deyişle yaşadığı topluma ve dünyanın gerçeklerine eleştirel bir yaklaşımla bakmasına ve var olanı dönüştürmesine yardım edebilecek, ona özgürleşme pratiği sağlayacak yaratıcı drama temeli olan uygulamaları ve modelleri paylaşmayı, çoğaltmayı istiyoruz.

17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi yaratıcı dramanın; Araştırma, Uygulama, Kuram, Sorunlar, Yenilikler, Yöntemler, Teknikler, gibi boyutlarda tartışılacağı, farklı disiplinlerle ilişkilendirileceği, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform olarak planlanmaktadır.

Kongreye bildiri ve poster sunumuyla katılabilir, çalıştay (atölye) ve yuvarlak masa toplantı katılımcısı olabilirsiniz.

Alt Başlıklar

– Sosyal Bilinçlenme ve Haklar Eğitimi

– Örgün ve Yaygın Eğitimde; Yaratıcı Drama, Oyun ve Sanat

– Yurttaşlık Eğitimi

– Değerler Eğitimi

– Dezavantajlı gruplar ve sosyal duyarlılık uygulamaları

– Forum Tiyatro/Ezilenlerin Tiyatrosu ve Haklar Eğitimi

– Alternatif Eğitim Yaklaşımları ve Oyun

– Eleştirel Pedagoji ve Yaratıcı Drama

Kongre ile ilgili ayrıntılar ve atölyelere katılım ile bilgi için lütfen tıklayınız. http://www.dramacongress.org/

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.