Çağdaş Drama Derneği Uluslarararası Kongre Programı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 17. Uluslarası Eğitimde  Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi

YARATICI DRAMA ARACILIĞIYLA SOSYAL BİLİNÇLENME VE HAKLAR EĞİTİMİ

1-5 EYLÜL 2010 İSTANBUL

1 EYLÜL ÇARŞAMBA

9.00 – 17.00               Kayıt
10.00 -12.00               Öndeyiş
Tamer Levent

12.00 – 14.00             Öğle Yemeği

14.00 -15.30               Açılış Konuşmaları
Program sunumu: Ceyda Düvenci

ÇDD İstanbul Şubesi Yn. Kr. Bşk. Ali Kırkar
ÇDD Onursal Bşk. Prof. Dr. İnci San
ÇDD Genel Bşk. Yard. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın

15.30 – 16.00              Kahve arası

16.00 – 17.00             Onur Ödülü ve Ödül Konuşması
“Sözcükler, Cümleler, Öyküler, Sahneler
(Anlatı ve Animasyon Tiyatrosu)”
Hans Wolfgang Nickel (Almanya)

18.00 – 19.30             Açılış Kokteyli

2 EYLÜL PERŞEMBE

9.00 – 9.45                  Açılış Oturumu I
“Uluslararası Tiyatro Yapıtlarında Göçmenlerin Kültürleri”
Konuşmacı: Ute Handwerg (Almanya)

10.00 – 10.40              I. Oturum: Haklar Eğitimi I
Oturum Başkanı: Dr. Nihal Kuyumcu

“Haklarımı Oynayarak Öğreniyorum: Çocuk Hakları Üzerine Bir Çalışma”
Nilay Yılmaz, Meltem Ceylan Alibeyoğlu

10.45 – 11.15              Kahve Arası

11.15- 12.30               Yuvarlak Masa Toplantısı I: Yurttaşlık Eğitimi
Oturum Başkanı: Kenan Çayır

12.30 – 14.00              Öğle Yemeği

14.00 – 15.15              Yuvarlak Masa Toplantısı II: Haklar Eğitimi
Oturum Başkanları: Ayşe Beyazova, Zeynep Kılıç

15.15- 15.45               Kahve Arası

16.00 – 17.00              Poster sunumları

16.00 – 17.30             Söz Küçüğün – Çocuk Hakları Kutu Oyunu (serbest katılım)
Ayşe Beyazova, Zeynep Kılıç
19:00 – 21: 00            “Aşağıdakilerden Hangisi?”
ÇDD İstanbul Forum Tiyatro Ekibi

ATÖLYELER
10.00 – 13.00              Gerd Koch ve Sinah Marx / John Somers / La Colmenita
14.00 – 17.00              Gerd Koch ve Sinah Marx / John Somers / La Colmenita /
Wolfgang Nickel / Tintti Karpinnen / Mariana Leal Ferreira ve
Dominique Devi10.00-13.00              Atölye I: Fatih Bölgesi Öğretmenleri ile Sosyal Sorumluluk
Projesi. Lider: Özlem Öznur Gökbulut
10.00-13.00              Atölye II: Fatih Bölgesi Öğretmenleri ile Sosyal Sorumluluk
Projesi. Lider: Oylum Akkuş İspir

3 EYLÜL CUMA

9.00 – 9.45                  Açılış Oturumu II
Konuşmacı: Avukat Erol Erdin

10.00 – 10.30              II. Oturum: Değerler Eğitimi / Sosyal Bilinçlenme I
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oylum Akkuş

“Yaşamda Kürek Çekmek”
Umut Akyüz Çerezci

10.30 – 11.00              Kahve Arası

11.00 – 12.15              Yuvarlak Masa Toplantısı III: Değerler Eğitimi
Oturum Başkanı: Tülay Üstündağ

12.30 – 14.00              Öğle Yemeği

14.00 – 15.15              Yuvarlak Masa Toplantısı IV: Eleştirel Pedagoji
Oturum Başkanı: Ünal Özmen

15.15 – 15.45 Kahve Arası

15.00 – 17.00  Poster sunumları

15.30 – 16.45               Yuvarlak Masa Toplantısı V: Sosyal Bilinçlenme: Sierra Leone’de (Batı Afrika) Kültürel Tanımlamada Drama ve Sanatların Etkisi
Oturum Başkanı: Joseph Babadi Johns

18.00 – 19.30              “Tüy” (Tek kişilik oyun)
Eski Tiyatro

ATÖLYELER
10.00 – 13.00            John Somers / Tintti Karpinnen / Mette Bøe Lyngstad – Janecke
Thesen/ La Colmenita
14.00 – 17.00           John Somers / Tintti Karpinnen / Mette Bøe Lyngstad ve  Janecke
Thesen/ La Colmenita / Gerd Koch ve Sinah Marx / Wolfgang
Nickel10.00-13.00              Atölye III: Fatih Bölgesi Öğretmenleri ile Sosyal Sorumluluk
Projesi. Lider: Ferda Karikoğlu

4 EYLÜL CUMARTESİ

9.00 – 9.45                  Açılış Oturumu III
“Topluluk Tiyatrosu: Kimlik Arayışı”
Konuşmacı: John Somers (İngiltere)

10.00 – 10.50             III. Oturum: Haklar Eğitimi II
Oturum Başkanı: Dr. Selen Korad Birikiye

“Hasta Hakları: Acil Serviste Bir Bağımlı – Bir Forum Tiyatro Çalışması”
Mette Bøe Lyngstad, Janecke Thesen (Norveç)

“Güvenli Yer”
Tintti Karppinen (Finlandiya)

10.50 – 11.20              Kahve Arası

11.20 – 12.20              IV. Oturum: Haklar Eğitimi III
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Ömer Adıgüzel

“Ezilenlerin Tiyatrosu ve İnsan Hakları: Brezilya Yerli Hakları Örneği
Mariana Leal Ferreira, Dominique Devi (Amerika)

“Kadın Hakları Eğitiminde Forum Tiyatro”
Nihal Kuyumcu (Türkiye)

12.30 – 13.20              V. Oturum: Sosyal Bilinçlenme II
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Ali Öztürk

“Yaratıcı Drama Yöntemi İle Demokrasinin Değerlerini Kazandırma”
Nuray Koç, Feyyat Gökçe

“Sierra Leone’deKültürel Tanımlamada ve Eğitimde Drama ve Sanatların Etkisi”
Andrew G. Babadie (Batı Afrika)

12.30 – 14.00              Öğle Yemeği

14.00 – 15.15              Yuvarlak Masa Toplantısı VI: Alternatif Eğitim
Oturum Başkanı: Eylem Korkmaz

15.15 – 15.45              Kahve Arası

15.45 – 17.00               Yuvarlak Masa Toplantısı VII: Sosyal Bilinçlenme-Hapishane Çalışmaları
Oturum Başkanı: Turgay Tanülkü

17.00 – 18.00  Atölyeleri Değerlendirme
Tamer Levent

19.00- 23.00               Yemek / Tekne Gezisi

ATÖLYELER
10.00 – 13.00              Gerd Koch ve Sinah Marx
14.00 – 17.00              Gerd Koch ve Sinah Marx / John Somers / Tintti Karpinnen /
Mette Bøe Lyngstad ve Janecke  Thesen/ Mariana Leal
Ferreira ve Dominique Devi

5 EYLÜL PAZAR

10.00 – 11.00              Kapanış Forumu
Tamer Levent

11.00 – 12.00 Kapanış Konuşması

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.