Drama Kongresi Sona Erdi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi tarafından organize edilen 17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi 1-5 Eylül tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Ana teması Yaratıcı Drama Aracılığıyla Sosyal Bilinçlenme ve Haklar Eğitimi olan kongrede, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve yuvarlak masa toplantılarından oluşan etkinlikler düzenledi. ÇDD İstanbul şubesi forum tiyatrosu gösterisinde ve kapanış günündeki etkinliklere yaklaşık 250 kişi katılım gösterdi.

Ezilenlerin Tiyatrosu ve Brezilya Yerli Haklar Örneği adlı sunumuyla kongreye katılan ABD vatandaşı Dr. Dominique Devi, yaptıkları çalışmalarda yerli halkların yaşadığı sorunları gündeme getirmeye çalıştıklarını ve Boal tekniklerini aktivist bir propaganda aracı olarak kullandıklarını belirtti. Bir apaçi savaşçısı olan politik bir kadın mahkûmun duygusal hikâyesinden yola çıktıklarını, ancak bunu kamusal bir bilinç oluşturmak için forum tiyatro yöntemlerini kullanarak değiştirdiklerini sözlerine ekledi.

İzleyicilerden yöneltilen sorular ise şu şekildeydi:“Boal tekniklerini kullanmak zaman zaman seyirci üzerinde rahatsızlık yaratıyor mu?” “Hazır bulunuşluğu olmayan seyirci gruplarıyla forum tiyatro yapmak sizce ne kadar doğru?  Avrupa’da ve diğer ülkelerde yapılan bazı çalışmalarda oryantalist ya da turistik bir eğilimin oluşması sizi rahatsız ediyor mu?” “Sınıf içerisinde öğrencilerle çalışma yaparken hangi tekniklerden yararlanılabilir?”

Kadın Hakları Eğitiminde Forum Tiyatro başlıklı sunumuyla kongreye katılan Yard. Doç Dr. Nihal Kuyumcu ise, varoş bölgelerinde okuma yazma kursuna katılan kadınlarla yapılan çalışma deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Video görüntüleri eşliğinde sunum yapan Nihal Kuyumcu, forum tiyatroyu kullanırken temel amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ve çalışmalarında “ezen” kişinin iktidarından hızlı bir şekilde vazgeçmediği şeklinde sergilemeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bursa ili Osmangazi ilçesine bağlı Emine Hasan Özatav İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmalar yapan Nuray Koç ve Feyyat Gökçe tarafından sunumu yapılan bildirinin konusu ise Yaratıcı Drama Yöntemiyle Demokrasinin Değerlerini Kazandırma idi. Konuşmacılar 8.sınıf öğrencileriyle yaptıkları pilot çalışmada, doğaçlama konusu olarak kurallar olmayan bir adadaki insanların yaşamlarından yola çıktıklarını belirttiler. Otorite ve adalet kavramlarının doğaçlamalar boyunca tartışma konusu yapıldığını ve çalışmaya katılan öğrencilerin demokrasi kavramına dair olumlu bir gelişme kaydettiklerini belirttiler. Çalışmaya dair bir yorumda ölçme ve değerlendirme ölçeği ve kontrol ve deney grubu kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu yapıldı.

Prof. Dr John Somers ise 9 saat süren İnteraktif Tiyatro: Program Yapılandırma Atölyesi ile katılımcılara sistematik bir çalışma örneği sundu.

ÇDD İstanbul şubesi Forum Tiyatrosu ekibi ise, 4 farklı skeçten oluşan bir forum tiyatrosu gösterisi düzenledi. İzleyicilerin katılımıyla şekillenen gösteri, Kadir Has Üniversitesi Cibali Sahnesinde  sahnelendi.

Bülent Sezgin-Mimesis (07.09.2010)

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.