Çocuk Oyunları Derlemesi/Drama İçin 27 Pratik Oyun

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bu çalışma Bülent Sezgin’in editörlüğünde hazırlanan Doğa Koleji’nde Oyun-Drama-Tiyatro Etkinlikleri Müfredat Çalışması adlı kitaptan yazarların izni alınarak yayınlanmıştır.

Yazınsal kaynaklarda, Türkiye ve dünya literatüründen derlenmiş binlerce farklı türde oyun bulmak mümkündür. Genel bir oyun sınıflandırması yaptığımızda, koşma-kovalamaca oyunları, kelime oyunları, açık hava ve bahçe oyunları, sınıfta oynanan oyunlar, dramatik kurgusu olan oyunlar, eğitici oyunlar, ısınma oyunları, müzikli oyunlar gibi sınıflandırmalar yapılabilir. Bu çalışmada değişik kaynaklardan derlenmiş temel oyun örnekleri mevcuttur. Daha gelişkin bir oyun havuzunun oluşturulması için, uygulamalı ders öğretmenlerinin (beden eğitimi ve spor, resim, müzik, halk oyunları vb.) ve sınıf öğretmenlerinin koordineli çalışması elzemdir. Aşağıdaki oyunların çoğu, Doğa Koleji’nde yapılan drama derslerinde değişik yaş gruplarında uygulaması denenmiş oyunlardır. Aşağıdaki çocuk oyunlarından yola çıkarak yeni ve özgün aktiviteler üretmek de mümkündür. Öğrencilerle oyun oynarken yapılması gereken en önemli şey, yaş grubu özeliklerine göre hangi oyun türünün daha uygun olabileceğini iyi seçmek ve oyunun kurallarını düzgün bir şekilde çocuklara açıklamaktır.

Çocuklarla oyun oynarken öğretmenin dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir?

 • Oyuna başlamadan önce çocuklar bir araya getirilmelidir. Çocukları oyuna hazır hale getirme aşaması, ilgi çekici ve muzip şekillerde yapılabilir. Örneğin oyunu başlatan bir çığırtkan figürünün olması, öğretmenin değişik bir rol oynayarak oyunu başlatması, müzik kullanılması vb.
 • Çocukların ilgisini oyun üzerine çekmek ve tüm dikkatlerini orada toplamak amacıyla oyunla bağlantılı kısa bir giriş yapılmalıdır.
 • Oyunun kuralları varsa, yalın bir şekilde öğrencilere açıklanmalıdır.
 • Oyuna başlamadan önce deneme veya ön-prova yapılarak, oyunun nasıl oynanacağı uygulamalı olarak gösterilmelidir. Özelikle küçük yaş gruplarında oyunlar detaylı bir şekilde öğrencilere açıklanmalıdır. Günümüz çocuklarının oyun dağarcığının çok güçlü olmadığını belirtmek gerekir.
 • Oyunun sıralama düzeni varsa (daire, tek sıra, tek kol aralığı, diz çökerek vb.) oyuna başlamadan önce mutlaka bu düzene geçilmelidir.
 • Oyunda kullanılması gereken materyaller önceden hazırlanmalıdır.
 • Oyunun başlangıcı net bir şekilde yapılmalıdır. Bir işaret, düdük sesi vb.
 • Oyun süresince kurallara uymayan ve bunu bilinçli olarak yapmaya devam öğrenci eğitmen tarafından uyarılmalıdır. Oyun süresince bireyini dayatan ve bencilik yapan çocukların grup uyumunu bozmaması için gerekirse oyun durdurulabilir. Çocuğa ilk ikaz yapılır ve oyun sonunda “oyunbozanlık” meselesi üzerine tartışma açılmalıdır.

 • Kuralların içselleştirilmesi noktasında, öğrenci-merkezli yaklaşımlar da kullanılmalıdır. Örneğin, kurallara uymayı ısrarla reddeden bir çocuk, o anda oluşturulan öğrenci meclisinin önüne çıkarılır. Gerekli açıklamaları ve yaptırımı öğretmen yerine, arkadaşları yapar. Meclis, “kendi kuralını kendin koy” ilkesiyle hareket eder. Oyunla ilgili alınan kararlara herkes uymak zorundadır. Çünkü ortada çocukların kendilerinin irade ve rıza göstererek koyduğu kurallar vardır.
 • Kimi oyunlarda tüm çocuklar ebe olmak için can atarlar. Ebe olmak arzu edilen bir konumdur. Bu durumda öğretmen ebe değişimini mümkün olduğu kadar farklılaştıracak bir şekilde, oyunun kurallarında değişikliklere gitmelidir. Ancak bunu yaparken çocukların oyun dünyasına olumsuz müdahaleler yapmamalıdır.
 • Sayışma/tekerleme, çekiliş, tahminde bulunma, “sağ mı sol mu?”, “tek mi çift mi?” vb. yöntemler kullanılırsa, ebe seçimi oldukça eğlenceli bir hale gelebilir.
 • Kurallı oyunlarda zaman zaman bireycilik, hırs, aşırı rekabet, kız-erkek çatışması gibi olumsuz süreçler ortaya çıkabilir. Bu sorunun aşılması uğruna, öğretmen paylaşımcılık ve dayanışma kavramları üzerine öğrencilere yönelik açıklayıcı konuşmalar yapmalıdır. Ayrıca, öğretmen kazanan veya kaybeden ayrımını silikleştirmeli, oyunun finalinde dostluk havası oluşturacak bir ortam yaratmak için zaman zaman oyunun kurallarına müdahaleler yapmalıdır. Ancak oyunun doğallığında yer alan kazanma ve kaybetme durumu tamamen ortadan kaldırılamaz. Biraz olsun törpülenebilir. Sonuçta yenmeyi, yenilmeyi öğrenmek de bir eğitim ve yarının dünyasına bir hazırlıktır. Önemli olan kazanma veya kaybetmenin ‘biricik’ amaç olmamasıdır.
 • Oyunu kaybedenlere verilecek cezalar mizahi ve esprili, mime ve taklide dayalı, bilmece veya şarkı söylemeyi kışkırtan bir tarzda olmalıdır ki oyunun sonunda daha pozitif bir ortam oluşması sağlansın.

Aşağıdaki oyunlar, Doğa Koleji’nde anaokulu ve ilköğretim 1.2.3 sınıflar düzeyinde uygulaması yapılmış türde oyunlardır. Oyunlar yazılırken eklemeler ve küçük değişiklikler de yapılmıştır.

 1. Oyun

OyunEtkinlik: Kurt Baba

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, taklit yeteneğini geliştirme, ritmik algıyı güçlendirme.

Uygulama:

Şarkı:

Ormanda gezer iken

Kurt Baba’ya rastlar iken

Kurt Baba, Kurt Baba ne yapıyorsun?

Daire şeklinde el ele tutuşarak bu şarkıyı söyleyen öğrenciler ebeye, yani Kurt Baba’ya veya Kurt Anne’ye ne yaptığını sorarlar. Kurt Baba değişik biçimlerde cevap verir. Örneğin, oyun oynuyorum, yemek yiyorum, dişlerimi fırçalıyorum vb… Ebenin cevabına göre ebe taklit edilir ve “kolay gelsin, afiyet olsun” gibi nidalar kullanılır. Ebe en sonunda “sizi yiyeceğim” dediğinde herkes kaçar. Kurt Baba onları yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişi ebe olur.

2. Oyun

OyunEtkinlik: Dedemin Bahçesi

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, grup koordinasyonunu geliştirebilme, sınıfı gruplandırma, ritmik algıyı güçlendirme ve müzik yetisini geliştirme.

Uygulama:

Şarkı:

Dedemin bahçesinde kuzuları var

Otur dersem oturur

Kalk dersem kalkar

Büzül dersem büzülür

Açıl dersem açılır

Küs dersem küsülür

Barış dersem barışılır

Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp…

El ele tutuşarak daire biçimini almış öğrenciler yukarıdaki şarkıyı söylerler. Jestler ve mimiklerini kullanarak şarkının gerektirdiği hareketleri yaparlar. Hareketler çeşitlenmeli ve değiştirilmelidir.

3. Oyun

Oyunetkinlik: Tilki Tilki Saat Kaç?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, refleks geliştirme, taklit yeteneğini geliştirme, sayı kavramını öğretme.

Uygulama: Öğrencilerden bir kişi seçilerek tilki, yani ebe olur. Diğer öğrenciler tilkinin karşısına tek sıra halinde dizilirler. Her öğrenci ayrı ayrı, “Tilki tilki saat kaç?” diye sorar. Arkası dönük olan ebenin verdiği cevaba göre, diğer çocuklar adım atarak ebeye yaklaşmaya çalışır. Örneğin saat beş ise beş adım, üç ise üç adım vb. Ebe kendisine yaklaşan arkadaşlarını hareket halindeyken yakalamaya çalışır. Yakalarsa yakaladığı öğrenci ebe olur. Ebe, “yemek vakti” dediği zaman herkes ebeden kurtulmak için kaçar. Bu oyunda, küçük yaştaki öğrencilere sayılar, büyük-küçük, ileri-geri gibi kavramlar öğretilebilir.

4. Oyun

Oyunetkinlik: Saymacalı Köşe Kapmaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Öğrenilen sayıların pekiştirilmesi, dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Öğrenciler sıraya girerler. Öğretmen birden dörde kadar sırayla saymalarını ister. Dörtten sonra tekrar bire geçilir. Böylece her öğrencinin bir numarası olur. Her köşeye birer numara verilir. Her öğrencinin kendi köşesine gitmesi istenir. Öğretmenin komutuyla (“1’ler ile 4’ler, 2’ler ile 3’ler yer değiştirsin”) gruplar yer değiştirir. Yerine en son yerleşen grup bir – alır. Oyunun sonunda hangi grup sıfıra yakınsa o grup alkışlanır.

5. Oyun

Oyunetkinlik: Mendil Kapmaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama ve bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Materyaller: Bir parça bez veya kâğıt bir mendil

Uygulama: Karşı karşıya konumlanmış iki gruptan birisi “Menekşe mendilin düşe, bizden size kim düşe?” dediğinde, karşı grup rakibin en zayıf kişisini seçerek yarışı kazanmaya çalışır. Amaç, ortadaki öğrencinin elindeki mendili kaparak rakip grubun sayısını sıfıra indirmektir. Çarpışma olmaması için önlem alınmalıdır.

6. Oyun

Oyunetkinlik: Meyve Tabağı

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, kavram öğrenimi, topluluğu gruplandırma.

Materyaller: Minderler veya sandalyeler.

Uygulama: Eğitmen herkese bir meyve ismi verir. Yer değiştirmesini istediği kişilerin adını söyler. Adı söylenenler yer değiştirir. Meyve tabağı dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Ayakta kalan en son kişi oyundan çıkarılır. Bir kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

7. Oyun

Oyunetkinlik: Yerden Yüksekte

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Bu kovalamaca oyununda ebenin kovaladığı oyuncular, yakalanmamak için zeminden herhangi yükseklikte bir şeye çıkmak ya da ayaklarını yerden kaldırmak zorundadır. Ebe olan kişi diğerlerini yakalayarak ebelemek ister. Ancak iki ayağın da yerden yüksekte olduğu durumlarda, ebe kimseye dokunamaz. Son kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir. Oldukça zevkli ve deşarj edici bir oyundur.

8. Oyun:

Oyunetkinlik: Eşya Saklamaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Bir kişi sınıftan dışarı çıkar, diğerleri ortak karar vererek dışarı çıkana ait olan bir nesneyi saklarlar. Sınıftakiler ebeyi “sıcak”, “soğuk” ve “ılık” diyerek hedefe yönlendirmeye, bazen de şaşırtmaya çalışırlar.

9. Oyun

Oyunetkinlik: Kurt-Kuzu/Hırsız-Polis

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Materyaller: Tebeşir ve minderler.

Uygulama: Sınıf ikiye ayrılır. Yere tebeşirle kurtların ve kuzuların bölgeleri çizilir. Bir grup kurt olur diğer grup da kuzu olur. Kurtlar kuzuları, ancak ve ancak kendi bölgelerinden çıktıkları zaman yakalayabilirler. Kuzular ise söyledikleri nidalarla kurtları “kızdırırlar” ve yakalanmamaya çalışırlar. Kuzular bitene ya da kurtlar yorulana kadar oyun devam eder. Aynı oyun hırsız-polis şeklinde de oynanabilir.

10. Oyun

Oyunetkinlik: Don-Ateş

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Uygulama: Ebe kaçan oyuncularından birini yakalayıp “don” dediğinde, o kişi hareketsiz bir şekilde kalır. Bu kişiye diğer oyuncu arkadaşlarından biri dokunup “ateş” derse ve bacaklarının altından geçerse, o kişi donmaktan kurtulur. Ağır çekim bir şekilde de oyun oynanabilir.

11. Oyun

Oyunetkinlik: Dans Eden Balık Oltası

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Verilen komutları uygulayabilme, grup halinde ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: CD çalar.

Uygulama: Oyun tercihen müzik eşliğinde yapılmalıdır. Müzik seçerken ağır ritimli ve mizahi bir müzik seçilmesi daha doğru olur. Öğrencilerden biri balıkçı olur, diğerleri de balık. Balıkçı gölde su altına dalmış balıkları avlamaktadır. Balıklar da balıkçıdan kaçmaktadır. Su altında olunduğu için ağır çekim hareket edilmektedir. Balıkçı bir balığı yakaladığında yakaladığı balık da balıkçı olur ve el ele tutuşurlar. El ele tutuşarak oltayı büyütmeye başlarlar. Böylece koordineli bir şekilde hareket ederek daha kolay balık yakalayabilme şansına sahip olurlar. Oyun tüm balıklar yakalanıncaya kadar devam eder. Yüksek tempolu bir müzik kullanılarak, oyunun dinamizmi artırılabilir.

12. Oyun

OyunEtkinlik: Ayna Oyunu

Oyunun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar-Hedefler: Ortak hareket edebilme, özgüveni geliştirerek kendini ifade edebilme bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Uygulama: Öğrenciler arasında ikililer oluşturulur. İkili olan öğrencilerden biri ayna olur, diğeri ise onun karşısına geçer. Ayna olan çocuk arkadaşının yaptıklarını taklit etmek zorundadır.

13. Oyun

Oyunetkinlik: Yankı Oyunu/ Sesli Ayna Oyunu

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Taklit ve rol yapma becerisini güçlendirme, konsantrasyona ve duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Uygulama: Ayna oyununda olduğu gibi bu oyunda da öğrencilerden beklenen, birbirlerini taklit etmeleridir. Ama bu defa birbirlerinin vokallerini (seslerini) taklit etmeleri gerekmektedir. Oyunun ilerleyen aşamalarında öğrencilerin birbirleriyle diyalog kurmaları ve doğaçlama yapmaları istenmelidir.

14. Oyun

Oyunetkinlik: Kulaktan Kulağa

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Ortak hareket edebilme, duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Uygulama: Çocuklar yan yana otururlar. Başta oturan çocuk arkadaşının kulağına herhangi bir şey söyler. O da diğer yanındakine fısıldar. Böylece sıranın sonuna kadar gidilir. Amaç cümlenin bozulmaması değil, cümlenin olabildiğince yaratıcı bir şekilde bozulmasıdır.

15. Oyun

Oyunetkinlik: Kör Ebe

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Bedensel koordinasyonu geliştirebilme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Bir adet bandana.

Uygulama: Sınıftaki öğrencilerden bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken arkadaşlarına dokunmaya çalışır. Ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Oyun bir süre sonra kör dolaştırma şeklinde de oynanabilir.

16. Oyun

Oyunetkinlik: Sağır Ebe/Kimin Sesi?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci

AmaçlarHedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

Materyaller: Bir adet bandana.

Uygulama: Sınıftan bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken öğretmenin seçtiği öğrenciler seslerini değiştirerek konuşur ya da hayvan taklitleri yaparlar. Ebe konuşanın hangi arkadaşı olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğu takdirde bulduğu kişi ebe olur. Oyunun ilerleyen aşamalarında konuşan kişi sayısını artırmak ve öğrencileri doğaçlama yapmaya teşvik etmek de mümkündür.

17. Oyun

Oyunetkinlik: Top Kimde?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Bir küçük top.

Uygulama: Öğretmen öğrencileri karşılıklı iki gruba ayırır. Öğretmen bir gruptaki öğrencilerden birine avuç içine sığacak büyüklükte bir top verir. Topun olduğu gruptaki öğrenciler topun kimde olduğunu belli etmemeye, karşı gruptakiler ise topun kimde olduğunu bilmeye çalışırlar.

18. Oyun

Oyunetkinlik: Evet-Hayır

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

Uygulama: Öğretmen öğrencilerden gönüllü olan birini seçer ve ona çeşitli sorular sorar. Öğrencinin yapması gereken, soruları “evet” ve “hayır” demeden cevaplandırmasıdır. Bir süre sonra öğretmen üstlendiği rolü öğrencilerden birine devreder ve karşısındaki arkadaşıyla röportaj yapmasını ister. Karakter doğaçlaması şeklinde oyuna devam edilirse, daha yaratıcı bir süreç gelişebilir.

19. Oyun

Oyunetkinlik: Tersi Ne?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Kelime hazinesini geliştirmek, özgüveni geliştirerek kendini ifade edebilme, dili etkili bir şekilde kullanabilme, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Grupların yapması gereken öğretmenin söylediği kelimenin tersini olabildiğince çabuk söylemektir. En önce söyleyen grup artı puan alır. En çok artı puanı alan grup alkışlanır. Oyunun ikinci bölümünde, öğretmen öğrencilerden söylediği kelimenin anlamdaşı olan kelimeyi bulmalarını ister.

20. Oyun

Oyunetkinlik: Beynim Nerede?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Organların tanınması, vücuttaki yerlerinin öğrenilmesi.

Uygulama: Öğrenciler mindere yarım halka biçiminde otururlar. Öğretmen elini başına götürür ve “başa dokun” der. Öğrenciler elleriyle başlarına dokunurlar. Öğretmen sonra başka bir organını söyler. Böylece birçok organa dokunulur. Ardından oyun şaşırtmacalı bir şekilde oynanır. Öğretmen “başa dokun” der ama sırtına dokunur vb.

21. Oyun

Oyunetkinlik: Gölgesi Ol!

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, büyük-küçük kas gelişimini sağlama, verilen komutları uygulayabilme, grup halinde belli bir ritim içinde ortak hareket edebilme.

Materyaller: CD çalar.

Uygulama: Öğrenciler iki gruba ayrılır ve tek sıra halinde dizilirler. Herkes, grup başlarındaki öğrencileri takip ederek sınıfta yürümeye başlarlar. Baştaki öğrenci bir süre sonra yürüyüşünü değiştirir ve arkasındaki öğrenciler de onu taklit eder. En iyi uyumu yakalayan grup alkışlanır.

22. Oyun

Oyunetkinlik: Davul-zurna bir iki üç/ebe-tura bir iki üç

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Uygulama: Bir ebe seçilir. Ebe arkasını dönüp “davul, zurna, bir, iki, üç” derken, geride kalan öğrenciler ebeye yaklaşmaya çalışırlar. Ebe arkasını döndüğünde hareket eden, grubun en arkasına gider. Ebeye yakalanmadan ebenin yanına kadar gidebilen öğrenci ebeyi ebeler ve geldikleri yere kaçar. Ebe tüm öğrencileri kovalar ve kendinden başka birini ebelemeye çalışır. Ebelediği kişi yeni ebe olur.

23. Oyun

Oyunetkinlik: Evsiz Tavşan

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Köşe kapmaca oyununun çoklu versiyonudur. Öğrenciler daire şeklinde dizilirler. Ebe seçilen öğrenci dairenin ortasında durur. Her oyuncunun yeri tavşanın etrafında, ebe hariç, bir metre çapında birer daire çizilir. Oyuncular başlama işaretinden sonra evlerini değiştirmeye başlarlar. Ebe de dairenin içinde dolaşarak boş ev bulmaya çalışır. Ebenin yerleştiği evin sahibi tavşan olur.

24. Oyun

Oyunetkinlik: Ormanda Seyahat

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Koordinasyonu güçlendirmek, grup bilinci oluşturmak.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Öğrenciler iki gruba ayrılır. İlk gruptan hayali bir orman oluşturmaları istenir. Öğrenciler sıkışarak yan yana dururlar. İkinci grup ise hayali ormandan geçmeye çalışır. Ancak hayali ağaçlar geçit vermek istemezler. Karşılıklı küçük grup yarışları şeklinde oyuna devam edilir.

25. Oyun

Oyunetkinlik: Tutsak Prens(es)

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Vücuda hâkim olmak, birlikte karar verebilmek.

Materyaller: Üç adet bandana.

Uygulama: Öğrenciler yarım daire şeklinde otururlar. Ortada bir sandalye durur. Sandalyenin üzerinde bir prens(es) tutsaktır. Elleri sandalyenin arkasından bandana ile (tek düğümle) bağlıdır. Bacakları da aynı şekildedir. Sandalyenin başında bir asker gözleri bağlı bir şekilde nöbet tutmaktadır. Öğretmenin seçeceği öğrencinin amacı askere yakalanmadan prens(es)in bağlarını çözüp onu kurtarmaktır.

26. Oyun

Oyunetkinlik: Havuz Başında Heykellik

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

AmaçlarHedefler: Taklit ve gözlem duygusunu geliştirmek.

Uygulama: Öğrenciler daire şeklinde otururlar. Ortada bir ebe durur. Ebenin başının üzerine eller konularak ve daire etrafında dönerek aşağıdaki şarkı söylenir. Ebenin söylediğini yapmak mecburidir, ebe istediği taklidi en iyi yapan kişiyi yeni ebe olarak seçer. Örneğin, ebe güzellik, çirkinlik, mankenlik, yaşlılık, bebeklik gibi cümleler söyler, diğerleri onun dediğini taklit etmek zorundadır.

Şarkı:

Eski minder, yüzünü göster

Göstermezsen bir poz ver

Güzellik mi çirkinlik mi?

Havuz başında heykellik mi?

Yoksa başka bir şey mi?

Paylaş.