Assitej AB Projesi: "Sen de Katıl"

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Assitej Türkiye Merkezi, 5-11 Temmuz tarihleri arasında Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den katılımcıların buluşacağı “Sen de Katıl” projesini başlatıyor. Ulusal Ajans ile ortaklaşa yapılan etkinlik kapsamında, Agusto Boal’in öğrencisi Luicano Iagno’da Türkiye’de olacaktır.

SEN DE KATIL PROJESİ NEYİ HEDEFLİYOR?

Projenin en temel amacı bir sosyal açıdan dâhil etme yöntemi olarak forum tiyatroyu gençlik alanında faaliyet gösteren gençlik çalışanlarına göstermek ve kendi çalışmalarında bu yöntemi nasıl kullanabileceklerine dair onlara fikir vermektir; onlara forum tiyatro süreci sayesinde, sürecin katılımcıları olarak kendi bastırılmışlıklarından sıyrılarak nasıl ses ve duruş kazanabileceklerini göstermektir. Zira Forum Tiyatro fikrinin Augusto Boal’ın “Ezilenlerin Tiyatrosu” isimli eserinden ve çalışmalarından evrilmiş bir yaygın öğrenme metodu olduğu düşünülürse katılımcıların bastırılmış-ezilmiş, toplumsal normların dışında kaldıkları için dışlanmış bireyler olduğu unutulmamalıdır. Bu bastırılmışlıklarından sıyrılmalarına yardımcı olan Forum Tiyatro Sürecine dair bu tip bir çalışmanın aynı zamanda Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlamayla Mücadele Yılının önceliklerine uyması da hedeflenmiştir.

Katılımcıya çevresi bağlamında, kendi koşulları içinde kendi sorunlarına bakmasını, kendisi için doğru ve pratik değeri olan, geçerli çözümleri bulmasına yardım eden “Forum Tiyatro” gerçek yaşamın bir prova alanıdır. Çalışanlarda “Farkındalık Yaratmak”, “Davranış ve Alışkanlık Odaklı Değişiklik Gerçekleştirebilmek” üzere Forum Tiyatro yöntemi standart sınıf içi eğitimlerden farklı biçimde veya klasik eğitimlere ilaveten konuları pekiştirici, etkin eğitim ve atölye çalışmaları olarak planlanmaktadır. Proje sürecinde katılımcılara bu sürecin temel bileşenlerini bizzat deneyimleyip, öz değerlendirme yapmaları, akabinde de kendi çalışmalarını hatırlayarak bu süreci ne şekilde uygulayabilecekleri konusunda keşif yoluyla öğrenmeyi destekleyici aktivitelerin yapılması planlanmıştır. Forum tiyatro özelinde hedeflenen bir diğer öncelik de katılımcılara bu sürecin ne kadar hassas ve katılımcılar için derinden etkileyici bir süreç olabildiğidir; dolayısıyla uygulanışı sırasında ihtiyaç duyabilecekleri uzman yardımı ve bilgiyi edinme yolları da katılımcılara gösterilecektir. Hiç bir konu tam olarak öğretilemez. Ama öğrenmeyi öğretme yoluyla katılımcılar bağımsız öğreniciler haline getirilir ve değişim sağlanmış olur. Projenin temel hedeflerinden biri de katılımcıları forum tiyatro konusunda “bağımsız kullanıcı” haline girebilmektir.

Planlarımız arasında, değişik kültürler ve geleneklerden gelen ve derneklerinde edindikleri tecrübeleri paylaşmak isteyen gençlerle buluşma ve bu genç katılımcıların öteki kültürler hakkında bilgisini geliştirme, bu katılımcılara ülkelerindeki problemleri tanıtma fırsatı verme ve kendi ülkelerinde Gençlik Programları ile yürüttükleri projeleri paylaşma olanağı doğurma da vardır. Bunun için gereli yaygın öğrenme ortamı sağlanacak, katılımcılara kendi çalışmalarına, diğer katılımcıların deneyimlerini öğrenerek katkı yapabilme olanağı sağlanacaktır. Bu amaç için projede kahve arası, boş öğleden sonra, boş akşam gibi opsiyonel seçenekler bırakılmıştır. Bu boşluklar, katılımcıların hem eğitim gördükleri ülkenin kültürel dokusunu gözlemleyip kavrama, hem diğer katılımcılarla fikir alışverişlerinde bulunma hem de o ana kadar öğrenilen ve edinilen tecrübelerin öz değerlendirmesinin yapılabilmesi açısından çok önemlidir.

Assitej Türkiye Merkezi

Paylaş.

Yanıtla