1. Uluslararası Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Sempozyumu

Pinterest LinkedIn Tumblr +
MİMESİS Haber / 1. Uluslararası Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Sempozyumu Dramatik geleneklerimizi Oyun ve Tiyatro bağlamında yeniden keşfetmeye doğru teması altında 17 – 18 – 19 Mayıs 2013  tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Tiyatroya, oyuna dayanan yapılar her zaman antropolojik özellikler gösterirler. Bu yüzden transformasyon bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Transformasyon her zaman bir yeniden üretme, yeniden yorumlama ve alımlama olarak var olur. Yeniden üretilen çoğu zaman yerli yerine oturmaz; öyle iğreti ve sakil durmaya mahkûmdur.

Gelenek her yönüyle yaşayan bir yapı göstermez, geleneğin yaşayan yanlarını dikkate almak ve oradan hareket ederek yeni mecralar keşfetmek önemli bir yaklaşım biçimidir. Yok saymak, dikkate almamak, üstüne çalışmamak bizi bir yere götürmeyecektir.

Zamanın ruhu bizi küresel olmaya ve hayatı oradan okumaya yönlendirse de, kendi rengimizi bulmak en önemli unsur olarak karşımızda duruyor. Belki bulunan renk küresel olana bir katkı olarak kendini yeniden ortaya koyar. Denemeden, araştırmadan üstüne çalışmadan bilemeyiz.

Sempozyum üç ayrı yapıdan oluşuyor: İlki Almanya da oyun ve tiyatro pedagojisinin yapılanmasını kavramaya yönelik olacak. Bu konuda bize, Berlin’den Oyun ve Tiyatro Pedagojisi bölümünün kurucusu Prof. Dr. Hans Wolfgang Nickel hem teorik hem de pratik olarak alanın Almanya’daki yapılanmasını aktaracak. Elke Hildebrand ise ‚Dans ve Hareket üstüne’ çalışacak.

İkinci yapı ise daha çok bize yönelik gerçekleşecek. Ülke genelinde Dengbej geleneği dâhil olmak üzere var olan her türden dramatik kırıntıyı araştırmaya çalışacağımız bir evren kurmak olarak özetlenecek bir çalışma tasarlanacak. Öyle ki tekerlemelerden bile nasıl yararlanacağımızı dikkate almaya çalışacağız.

Üçüncü yapı ise, hem bizim hem de yurt dışından gelen konuklarımızın katkılarıyla pratik süreçte alıştırma ve oyunları, rol oynama alışkanlıklarını tartışmaya açmak olarak şekillenecek. Yapılacak atölyeler dikkate alınarak neyin nerede işlevsel ve kullanılabilir olduğuna dair bir ışık yakalamak bu sempozyumun pratik ayağında kendini ortaya koymalıdır.

Sempozyum teorik olarak dramatik geleneğimize yönelik birikimleri tartışmaya açmalı, pratik olarak da teorinin nerede işlevsel olduğunu keşfetmeye çalışacak bir evren kurmalı. Bu çerçeve sadece üç gün gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilemeyecek fikirleri kapsadığı açıktır. Bu saptama bizi Sempozyuma hazırlık seminerleri düzenlemeye yönlendirdi.

Nisan ayı içerisinde bir dizi hazırlık semineri yapmayı uygun bulduk. Seminerler sayesinde üstüne çalışılacak konuları daha ayrıntılı bir biçimde ele alma olanağı elde edeceğiz. Seminerlere dinleyici olarak katılım mümkün olacak ancak önceden saptanmış olan akademik kadro seminer içerisinde üstüne çalışılan konularda konuşma olanağına sahip olacak. Bir çeşit dinleme olarak kamuya açık, tartışmak bağlamında kamuya kapalı bir seminerler dizisi gerçekleştirilecek.

10. Nisan  2013 Çarşamba
Saat: 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Prof. Dr. Nurhan Karadağ bize “Köy Sehirlik Oyunları“ üstünden bir sunum yapacak ve bu vesile ile oyun çıkarma geleneğinin oyun ve tiyatro açısından işlevi üstüne tartışma olanağı elde edeceğiz.

17. Nisan  2013 Çarşamba
Saat 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Doç. Dr. Tülin Sağlam: Ritüeller, oyun ve tiyatro.

24. Nisan  2013 Çarşamba
Saat 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Öğretim Görevlisi Erkan Ergin: Tiyatronun kökeni ve kaynakları

27. Nisan 2013 Cumartesi
Saat 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Doç. Dr. Mustafa Sekmen: Anlatı teknikleri ve Meddah

08. Mayıs 2013 Çarşamba
Saat 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Doç. Dr. Beliz Güçbilmez: Dramatik metinler açısından yerel olan ve batılı olan arasındaki ilişki.

11. Mayıs 2013 Cumartesi
Saat 19: 30
Yer : Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği / Cinnah Caddesi 31A/4
Yrd. Doç. Dr. A. Kadir Çevik ve Dr. Sevda Çevik: Oyun ve Tiyatro Pedagojisinin Almanya’da ki yapılanması.

Paylaş.

Yanıtla