Sanat Eğitiminde Demokrasi ve Çok-Kültürlülük

Pinterest LinkedIn Tumblr +

erg2013Mimesis Haber/ Bu yıl 10’su düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sanat eğitimi konulu bir tartışma oturumu düzenlenecektir. Sanat ve eğitim ilişkisi bağlamında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na üye akademisyenlerden Bülent Sezgin, Şirin Özgün ve Berna Kurt ve ayrıca Prof Dr. Serdar M.Değirmencioğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek açık oturum, farklı alanlara dair tartışma çerçevesi sunacaktır.

Sanat Eğitiminde Demokrasi ve Çok-Kültürlülük

Türkiye’de okul öncesi, ilkokul ve orta öğrenim düzeyinde yapılan sanatsal etkinliklerin eğitimi ve niteliği konusunda ciddi bir yenilenmeye ve reforma ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Müzik, drama, halk dansları, okul tiyatrosu, törenler vs. alanlarında 1930’lu yıllarda üretilmiş devletçi paradigmaların geçerliliğini koruduğu gözlemlenebilir. Çocukların sanatsal üretimine dair çağdaş yaklaşımların neler olabileceği, hâlihazırdaki sanat eğitimi müfredatları konusunda yaşanan sorunların analizi açık oturumun ana gündemi olacaktır. Açık oturuma her düzeyde eğitimci katılabilir.

Katılımcılar:

Prof. Dr. Serdar M.Değirmencioğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)  Çocuk, Sanat ve Resmi İdeoloji İlişkisi

Bülent Sezgin (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi-Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Etkinlikleri Koordinatörü) Okullarda Drama ve Tiyatro Eğitiminde Neredeyiz?

Dr. Şirin Özgün (İstanbul Teknik Üniversitesi TMDK Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi) Müzik Eğitiminde Çok-Kültürlülük

Yar. Doç Dr. Berna Kurt (İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi) Türkiye’de Halk Dansları Pratiği

Yer: Sabancı Üniversitesi 13 Nisan Cumartesi saat 11:30-13:30

Ayrıntılı bilgi için: http://www.egitimdeiyiornekler.org

Mimesis Haber/Bülent Sezgin

Paylaş.

Yanıtla