Devlet Eliyle Sanat ve Kamuda Sanatçı Olarak Çalışmak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

devlet eliyle
 

Devlet / sanat ilişkisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan bir tartışma alanıdır. Devletler neden sanatsal faaliyetleri destekler ya da sanat neden kamu hizmeti olarak örgütlenir? Kamu sanat kurumları bütçeden ne kadar pay almaktadır?
Sanatçılar memur mudur? Devlet Tiyatrolarının amacı nedir? Devlet eliyle yürütülen sanatın ideolojik bir yanı var mıdır? Sanat özgürlüğü var mı? Çalışmada, belgelerden yola çıkılarak bu sorulara cevaplar aranmıştır. Kenan Işık ve Devlet Tiyatroları sanatçılarıyla yapılan mülakatların incelenmesiyle de sanatçıların konuya yaklaşımları yansıtılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Bir Kamu Hizmeti Olarak Sanat
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Saha Çalışması Sonuçları
Yazan: Mehmet Rauf Karslı
Oniki Levha Yayınları, 2013

 
 
 

Paylaş.

Yanıtla