Kuramsal Bir Başyapıt: Tiyatronun Temelleri

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tanıtım Bülteni

Kitap üç bölüme ayrılmıştır. Birinci Bölüm tiyatronun doğasına dair temel meseleleri ve özellikleri, seyircinin rolünü, teatral performansların değerlendirilmesinde etkili olan farklı etkenleri ve dramatik yapı ve üslupları ele alır. İkinci Bölüm tiyatronun geçmişinde ve bugününde var olan, çeşitli teatral deneyimlere göz atar. Bu deneyimlerden anlaşıldığı üzere, yaratıcı dışavurumun hayati bir örneği olarak tiyatro, içinde bulunduğu kültürü yansıtırken bir taraftan da bu kültürle birlikte evrim geçirir. Üçüncü Bölüm günümüz tiyatro üretim süreçlerine bir bakış sağlar, bu süreçte kullanılan ilkeler, uygulamalar ve yöntemlere ışık tutar. Tiyatronun Temelleri esas olarak iki farklı derse hizmet etmek amacı gütmektedir:

Tiyatro alanında uzmanlaşmak isteyen kişilere (geleceğin tiyatrocularına) temel oluşturacak genel bir giriş dersi ve seyirci koltuğunda oturan kişilere (geleceğin tiyatro izleyicilerine) tiyatroyu daha iyi anlama ve kavrama yönünde genel bir çerçeve sunacak olan bir tiyatro eleştirisi dersi. Bu iki ders benzer konuları ele almasına rağmen, genellikle farklı noktalara vurgu yapar. Eğitimciler genelde ellerindeki malzemeyi bireysel amaçlarına uyacak şekilde kullanır, bu yüzden biz de tiyatroya akıllıca örgütlenmiş, kapsamlı bir bakış sağlamayı amaçladık. Ancak eğitimciler bizim seçtiğimiz dizilisi ya da kitapta yer verdiğimiz her ayrıntıyı kullanmak zorunda değiller. Bazı eğitimciler yalnızca ikinci bölümün bazı kısımlarını kullanmak isterken, diğerleri öncelikle üçüncü bölümü okutmak ya da iki bölümü aynı anda ele almak isteyebilir. Bütün bunlardan bağımsız olarak bizim amacımız, eğitim sürecinin nasıl düzenleneceğinden ziyade, tiyatroya giriş ya da tiyatro eleştirisi derslerine uygun konularla ilgili yararlı tartışmalar sunmaktır.

Özgün İsmi: The Essential Theatre

Tiyatronun Temelleri

Karakalem Kitabevi Yayınları

Oscar Gross Brockett & Robert J. Ball

Çeviri Editörü: Nezihe Selda Öndül

İngilizce’den Çeviren: Mahinur Akşehir

496 Sf, 21x26cm, mat kuşe, renkli, resimli

Mart 2018

ISBN: 9786054146154

Kapak Fiyatı: 190 TL

Paylaş.

Yanıtla