Yaratıcı Drama Dergisi güncel sayısı yayında!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Yaratıcı Drama Dergisi’nin güncel sayısı, 2023 yılı 18.Cilt birinci sayısı yayımlandı. Türkiye’de  yaratıcı drama alanındaki en nitelikli  bilimsel hakemli dergi olan Yaratıcı Drama Dergisi’ne https://dergipark.org.tr/tr/pub/ydrama linkinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve tiyatroda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, eğitimciler, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun olarak çalışmayı esas alan derginin güncel sayısında; dört araştırma makalesi yayımlandı. Alan uzmanlarının dikkatine sunuyoruz.

1. Türkiye’de Sınıf Eğitimi Alanında Yaratıcı Drama Yöntemi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemi ile Çevresel Bilincin Geliştirilmesi

Paylaş.

Yanıtla