Depremden Etkilenen Çocuklara İlham Verecek

Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Renkli Hayaller Sahnesi’” projesi, depremden etkilenen çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturacak. Proje ile her gün tiyatro, atölye çalışmaları, konserler ve film gösterimleri düzenlenecek.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstri­ler Meclisi, Netflix, Tiyat­ro Kooperatifi ve İhtiyaç Harita­sı deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla güçleri­ni birleştiriyor. Dört kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, 23 Ni­san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlayacak ve iki ay süreyle devam edecek. #Birlik­teDüşlüyoruz sloganıyla yola çı­kan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ için Hatay ve Kahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haf­tanın altı günü gerçekleştirile­cek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı ti­yatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak per­formansları, film ve belgesel gös­terimleri yer alacak.

Çocuklar için güçlerini birleştirdiler

Türkiye Odalar Borsalar Birli­ği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin desteğiyle düzenlenen projenin tasarlanması ve yürütülmesini 70’i aşkın özel tiyatronun güç bir­liğiyle kurulan Tiyatro Kooperati­fi sağlayacak. Projenin finansma­nını üstlenmenin yanı sıra Netf­lix, gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak. İlk günden bu yana sahadaki çalış­malarını yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgede operasyonel destek sağlayacak.

Büyük acılar yaşamış küçük çocukların kayıplarının yerine renkli hayallerin, ufuklarını aça­cak hikâyelerin ve onları heyecan­landıracak fikirlerin yerleşmesini istediklerini söyleyen TOBB Tür­kiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, “Çocuklara ilham vermek, meraklı ışıl ışıl ba­kan gözleri geri getirmek istiyo­ruz. Zihinlerini hayaller kurabi­lecekleri bir geleceğe odaklamak istiyoruz. Dünya çocuklarına ar­mağan edilen bir gün ve bu vizyo­nu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti ku­rucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gi­bi bir ülkenin en değerli hazine­sinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulu­sal Egemenlik ve Çocuk Bayra­mından başlamak üzere geleceği­miz çocuklarımız için orada ola­cağız” dedi.

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kreatif sek­törün güç birliği yapmasının öne­mine dikkat çeken Netflix Tür­kiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise şu açıklamayı paylaştı: “Sanatın ve kreatif alandaki ak­tivitelerin iyileştirici, birleştiri­ci gücüne inanıyoruz. ‘Renkli Ha­yaller Sahnesi’ projesi ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de gelecekleri­ne ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz.”

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy da proje ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kültür sanat hayatının temel yapı taşlarını oluşturan ti­yatro, kriz anlarında her zaman toplumun yaralarını sarmak için büyük bir itici güç olmuştur. Bu projede de tiyatro, müzik ve si­nemanın ortaklaşan gücüyle so­kaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabi­lecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık. Tüm zorluk­lara rağmen çocuklarımızın yüz­lerinde tebessüm yaratmak ve on­lara unutulmaz deneyimler suna­bilmek için heyecanlıyız.”

Tiyatro Kooperatifi’nin dep­rem bölgelerindeki çocuklar için bir proje yapma fikrini heyecan­la karşıladıklarını ifade eden İhti­yaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan, “Bu dönemde stratejik planlarımızla örtüşen, Tiyatro Kooperatifi’nin geçici değil kalıcı olarak sanatsal dokunuş ile fark yaratmak isteği bizim için ayrıca değerli” dedi.

Dünya

Paylaş.

Yanıtla