MİMESİS 10

İçindekiler
Mimesis 10 (Hamlet Özel Sayısı) Üzerine
Hamlet Özel Sayısı
Hamlet’in Yazınsal Kaynakları / Gülbahar Tunç
-Wilhelm Meister / Johann Wolfgang von Goethe
-Shakespeare Oyunlarının Karakterleri: Hamlet / William Hazlitt
-William Shakespeare / Victor Hugo
-Hamlet / T. S. Eliot
-Shakespeareyen Trajedi / A. C. Bradley
-Hamlet’in Gizeminin Bir Açıklaması Olarak Oedipus Kompleksi: Güdüler Üzerine Bir Çalışma / Ernest Jones
-Rönesans Avrupası Bağlamında Shakespeare / Thomas Metscher
-Hamlet’ten Lear’a / Arnold Kettle
-Hamlet Neredeyse Absürd: Ertelemenin Dramaturjisi / Robert Hapgood
-Yüzyılın Ortasındaki Hamlet / Jan Kott
-Hamlet / Terry Eagleton
-‘Hiçbir Şey’ Othello, Hamlet, Coriolanus / Terry Eagleton
-Hamlet ve Bireycilik Politikaları / Andrew Mousley
-Hamlet’te İktidar / Leonard Tennenhouse
-Hamlet’te İntikam / Catherine Belsey
-Kendi Çağından Önce Hamlet / Margreta de Grazia
-Hamlet’te Neler Oluyor? / Lisa Jardine
-Ophelia’yı Temsil Etmek: Kadınlar, Delilik ve Feminist Eleştirinin Sorumlulukları / Elaine Showalter
-Hamlet’in Annesinin Karakteri / Carolyne G. Heilbrun
-Vaktangov Tiyatrosu’nda Hamlet / Alma H. Law
-Hamlet / Laurence Olivier
-Yollardan Herhangi Biri / Margaret Croyden
Hamlet 1. Perde Kurgusu / Tiyatro Boğaziçi
-Hamlet 1. Perde Üzerine Bir Sunum / Metin Göksel ve Cüneyt Yalaz
-Tiyatro Boğaziçi ve BGST Dans Brimi ile Söyleşi: Tiyatro ve Dansta Metin-Sahneleme İlişkisi ve Hamlet Uygulaması / Kerem Karaboğa ve Emrah Yaralı