31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) 25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi düzenlenecektir.

Kongremizin teması “Değişim / Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. Yakın geçmişte yaşanan küresel salgın dönemi, insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla ilişkisinin farklı yönleriyle bir kez daha gözden geçirilme olanağı bulduğu bir dönem oldu. Bu sürecin, insanın bildiği ama farkında ya da farkında olmadan kimi zaman göz ardı ettiği diğer insanlara olan gereksinimini, denetimi altına almaya çalıştığı doğanın deyiş yerindeyse doğallığına dönmesini ve insanın bir kez daha ilişkilerini gözden geçirmesine yönelttiği düşünülebilir. Dünya genelinde evlere kapanıldığında, karşılaşılan güçlüklerle diğer insanların kültürel, sanatsal, bilimsel, düşünsel ve teknolojik üretimlerinden destek alınarak baş edilmeye çalışıldığı izlenmiştir.
Küresel salgın döneminde sıkça dillendirilen “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesinin, içinde değişimi/dönüşümü ya da değişim/dönüşüm isteğini barındırıyor diyebiliriz. Değişimin/dönüşümün geçmişten günümüze insan ilişkilerinin görünümlerinde farklı düzey, temel ve sonuçlarla gerçekleştiği görülebilir. Küresel salgın sonrası normalleşirken bu değişim/dönüşüm isteği ne kadar gerçekleşiyor ya da gerçekleşecek? Yaklaşık iki yıl boyunca dünya genelinde tartışılanlar ne kadar insan, doğa ve insan odaklı gereksinimlerin yanıtına evrilebilecek? “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesinden çıkarabileceğimiz değişim /dönüşüm isteğinde en doğal ve samimi haliyle insanın ve doğanın ortak gereksinimleri ne kadar göz önünde bulundurulabilecek?

Değişim/dönüşümün hem kaynağı hem de sonucu olarak görülebilecek insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla ilişkisi bilindiği gibi yaratıcı dramanın da genel olarak temellendiği ilişkilerdir. Bu temelde bakıldığında yaratıcı dramanın bu değişim/dönüşümde nasıl bir rolü bulunur? Biz yaratıcı dramayla ilgilenenler bu değişim/dönüşüme ya da isteğine nasıl bakıyoruz? Değişim/dönüşüm yaratıcı dramanın kendi alanında nasıl bir karşılık buluyor ya da bulabilir?

Sizi, Çağdaş Drama Derneği Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile birlikte düzenlenen 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde bu ve benzeri sorulara birlikte yanıt aramaya davet ediyoruz.

Kongremizde bildiriler, atölye çalışmaları, sanatsal etkinlikler vd. aracılığıyla “Değişim / Dönüşüm” teması yaratıcı drama bağlamında irdelenecektir. Türkiye’den Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Burhan Akçin; Avustralya’dan Dr. Robin Pascoe, Almanya’dan Julianne Lenssen, İngiltere’den Patrice Baldwin ve David Allen, Macaristan’dan Adam Bethlenfalvy ve Yunanistan’dan Christina Zoniou çağrılı atölye yöneticileri olarak yer alacaklardır. Çağrılı atölye yöneticilerine ek olarak; Türkiye’den on iki katılımcı ise hakem sürecinden geçmiş atölyelerini gerçekleştirecek, otuz beş katılımcı sözlü bildiri sunacaktır. Almanya’dan BAG (Tiyatro ve Oyun Pedagogları Üst Birliği) genel sekreteri Ute Handwerg ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Adıgüzel ise çağrılı konuşmacılar olarak drama/tiyatro pedagojisindeki ulusal ve uluslararası değişim/dönüşümü tartışacaklardır. Tüm bu etkinliklerde 350 kişinin katılımcı olarak yer alması beklenmektedir.

Kongre programına 31 Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi Program linkinden ulaşabilirsiniz.  Kongre web sayfası için de https://www.dramacongress.org/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

Kongremizde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Dr. Öğr. Üyesi Nami Eren Beştepe
Düzenleme Kurulu Adına

Paylaş.

Yanıtla