Özlem Belkıs

Lisans ve lisansüstü eğitimini Sahne Sanatları alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Puccini Operalarında Dramatik Yapı, Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi ve 1960’lı yıllarda Türk Tiyatrosu ve Oyun Yazarlığı konularında çalışarak tamamladı. 2003’te doktor, 2016’da doçent oldu. Akademik çalışmalarını 2003 yılından itibaren kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve feminizm ile kesiştirdi. 2014-2019 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) müdürlüğü yaptı. Bu süre içinde araştırma merkezine bağlı Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi’nin (CTS) kurulması, üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesinin hazırlanması gibi merkez bünyesinde gerçekleşen çalışmalara olağanüstü ekip arkadaşlarıyla çalışarak katkıda bulundu. BM Kadın Dostu Kentler Programı çerçevesinde İzmir ili kapsamında toplumsal cinsiyet eğitimleri verdi. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde yazarlık, dramaturgi, eleştiri, Türk Tiyatrosu, tiyatro ve toplumsal cinsiyet, sanat ve toplumsal cinsiyet, feminist tiyatro üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veriyor. Son dönemde oyun yazarlığı eğitimi ve etnodrama üzerine çalışıyor.