Sacit Hadi Akdede

İzmir’de doğmuştur. Elektrik Mühendisliği eğitimini birinci sınıfta bırakıp, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat/Maliye okumuş ve 1990 yılında mezun olmuştur. Devlet bursuyla 1996 yılında Amerika’da Middle Tennessee State Üniversite’sinden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi ve 2002 yılında da Amerika’da Vanderbilt Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktora derecesi almıştır. Çalışma alanları kültür ve sanatın politik ekonomisi, kültürel ekonomi, politik ekonomi ve kamu ekonomisidir. Kültürel ekonomi alanında uluslararası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmaları, bu ekonomi alt alanının Türkiye’de tanınmasını sağlamıştır. İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslararası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir. “Devlet Sanat İlişkisi”, “Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi Devlet Tiyatroları Örneği”, “Tiyatronun Politik Ekonomisi Devlet ve Piyasa Kıskacında Tiyatro” başlıklı üç araştırma kitabı yayımlamıştır. Dramatik Yayınları tarafından Toplu Oyunlar I (Setra Penatre-Bizim Karikatürler-;Sümerbank’tan Ahmet Usta) ve Toplu Oyunlar II ( Hasta; Verimli Sekreter) 2017 yılında, Toplu Oyunlar III (Kapanış Konuşması; Karantina Restoran) 2021 yılında yayımlanmıştır. “Devlet Sanat İlişkisi Sanatın Politik Ekonomisi” başlıklı çalışmasıyla Milliyet Gazetesi 2012 Yılı Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülünü almıştır. Ayrıca “Tiyatronun Politik Ekonomisi Devlet ve Piyasa Kıskacında Tiyatro” adlı çalışmasıyla da 2021 Yılında, Tiyatro Gazetesi’nin 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Onur Ödülü” almıştır. Sacit Hadi Akdede oyun yazmaya ve yönetmeye devam etmektedir.

0
Kültürün Özelleştirilmesi

Sacit Hadi Akdede Bu yazıda Chin-Tao Wu’nun Corporate Culture Privatising Art Intervention since the 1980s  (Kültürün Özelleştirilmesi 1980’lerden beri Şirketlerin Sanata Müdahalesi)…