Drama ve Maske Atölyesi

MİMESİS Haber / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülşen Yegen Ankara Oluşum Drama Enstitüsü’nde 19-20 Şubat 2011’de “Drama ve Maske” atölyesi düzenleyecek. Ayrıntılı bilgiyi Oluşum Drama Enstitüsü’nden alabilirsiniz.

Oluşum Drama Enstitüsü

Büklüm Sokağı No: 22/5 Kavaklıdere 06660 Ankara

Tel. 0 312 417 84 56 Faks. 0 312 418 72 04

Gsm. 0 505 780 57 11 – 0 537 596 15 52

www.olusumdrama.com

DRAMA ve MASKE

Maskeler antik tiyatrodan günümüz tiyatrosuna kadar kullanılagelmiş sahne araçlarındandır. Maskeler aracılığıyla farklı tipler oluşturmak mümkündür. Drama çalışmalarında da maskeler kullanılabilecek araçlar arasındadır.

Bu çalışmada Bertold Brech’in Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyununun bir bölümünün karakterlerinin tam yüz maskesi hazırlanacaktır. Ardından hazırlanan bu maskelerle seçilen bölümün, sahnelenme hazırlık çalışması yapılacaktır.

DRAMADA MASKE KULLANIMI

Köken olarak Latince “maska” sözcüğünde gelen maske, antik çağlarda büyü törenlerinde ve dinsel tapınma törenlerinde kullanılmıştır. Tiyatroda ilk maskeler Antik Yunan Tiyatrosunda görülür.

Maskeler, oyuncunun mimik olanaklarını arttırmak, yüzünü değiştirme, üsluplaştırma ya da başka bir yüz amacıyla kullanılan gereçlerdir. Gözleri ve ağzı açık bırakacak tarzda yüzü örten maskeler ağaç, bez, mantar, alçı, kil, metal ve diğer bazı gereçler kullanılarak da yapılabilir. Plastikten yapılan maskeler yüze geçirilerek de kullanılabilir. Yine tüm yüzü kaplayan maskelerin yanı sıra, yarım maskelerde yapılabilir. Maskeler yoluyla görme duyusu kısıtlandığı için, diğer duyular gelişir. Duyma, dokunma, hareket etme duyusu, bedeni algılama ya da vücutla mekanı algılama becerisini geliştirir.

Çağdaş tiyatroda maske, değişik amaçlarla, başlıca da plastik vurgulama ve yabancılaştırma aracı olarak kullanılmaktadır.

Drama çalışmalarında da maskeler benzer amaçlarla kullanılabilecek araçlar arasındadır. Bu çalışmada tüm yüzü kaplayan, alçı maske yapılacak ve karakter oluşturulacaktır. Bertold Brech’in Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyununun bir bölümündeki karakterlerin, tam yüz maskesi hazırlanacaktır. Ardından hazırlanan bu maskelerle seçilen bölümün, sahnelenme hazırlık çalışması yapılacaktır.

Yorum


işlemi tamamlayınız: