Kritik Çaba 2012 – Açık Çağrı

“Kritik Çaba” 6. iDANS Festivali bünyesinde düzenlenen çağdaş dans ve sahne sanatları yazarlığında uzmanlaşmakta olanlara yönelik bir eğitim ve kapasite geliştirme programıdır. Bu alandaki eleştirel pratiklerin sorun, sorumluluk ve sorgularıyla yüzleşerek nitelikli olduğu kadar erişilebilir bir yazın kültürünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

2010 yılından bu yana iDANS kapsamında düzenlenmekte olan Kritik Çaba’nın 2012 sürümü 28 Eylül-3 Kasım 2012 tarihleri arasına yayılan bir dizi oturum ve seminerden oluşacaktır.

Kritik Çaba 2012 iki ana amaç doğrultusunda düzenlenecektir:

• Değerlendirme yazısı, röportaj, deneme, makale ve daha kapsamlı kuramsal metinler üretmek için uzmanlık ve birikim kazandırma

• iDANS kapsamında yer alacak eserlerden birini (yetişmekte olan sanatçılardan) “Kritik Çaba” ödülüne aday gösterme ve bunun için gereken değerlendirme kriterlerini ve etiğini geliştirme

Atölyeye katılmak isteyen adaylarda aranan özellikler:

• Dans tarihi ve performans çalışmaları konusunda temel bilgi

• Sanat tarihi, eleştirel kuram ve farklı disiplinlerdeki performatif pratiklerle tanışıklık

• Bir yazar olarak “ileri başlangıç” seviyesinde deneyim

Başvuru için:

Çağdaş dans, sahne sanatları ve performatif güncel sanatlar yazarlığı konusunda uzmanlaşmakta olan adaylar aşağıda listelenenleri 6 Ağustos 2012 tarihine kadar “Kritik Çaba Başvurusu” konu başlığıyla kritikcaba2012@bimeras.org adresine göndermelidir:

• CV

• Niyet mektubu

• 400-800 kelimeden oluşan bir yazı örneği

Atölyede kullanılacak temel metinler ve program hakkında detaylı bilgi seçilen katılımcılara 5 Eylül 2012 tarihinde gönderilecektir.

Geçmiş Kritik Çaba katılımcılarının inceleme ve söyleşi yazıları için: www.idansblog.org/

iDANS hakkında ayrıntılı bilgi: www.idans.info

iDANS’ın 2012 yılı programı  Ağustos sonu itibariyle internet sitesinden izlenebilir.

iDANS Facebook sayfası: www.facebook.com/pages/iDANS/149162195118705