Tiyatroda Telifi Tartışıyoruz

tiyatroMimesis Haber/Bu sene 21.sini düzenlediğimiz İATG(İstanbul Amatör Tiyatro günleri) toplulukların üretim süreçlerini, sunumlarını, etkinliklerini ve sorunlarını birbirleriyle paylaştıkları ortamlar kurma misyonunu sürdürmeye devam ediyor.

Son dönemlerde tüm yaşam alanlarında kendini hissettiren neoliberal politikaların, tiyatro alanına bir yansıması olan yersiz telif uygulamalarının üniversite toplulukları başta olmak üzere, kar amacı gütmeyen ve avangard duruş sergileyen amatör tiyatrolara yaşattığı sıkıntılar bu yıl şenliğimizde beraber çözüm arayışına gireceğimiz bir gündem olarak karşımızda durmakta…

Doğası gereği amatör tiyatrolar kar amacı gütmez. Elde ettikleri geliri tiyatrolarının varlığını sürdürme amacına yönelik kullanır. Bu var oluş şekli bile toplulukları; gerek fiziki olarak gerekse alternatif duruşun kaybedilmemesi adına mücadele etmelerini gerektiren birçok sorunla baş başa bırakırken; İçinde yaşadığımız sistemle birlikte boy gösteren “karşı duranı küçült ve yok et” öğretisinin bir uzantısı olan bu anlayış; şimdi de amatör tiyatrocuların “fikirlerini” özgürce kamusal alanda paylaşmasına ket vurmak istemekte…

Elbette ki piyasa merkezli düşüncenin birçok alanda egemenlik kurduğu içinde yaşadığımız sistem, bu türden karşı çıkışları çok hoş karşılamamakta. Biraz da akıntıya karşı kürek çekmek durumunda kalmakta olan alternatif bir duruşu benimsemiş amatör toplulukları kendi mantığının geçerli olduğu bir arka bahçeye çekmeye çalışmakta. Son yıllarda artan sayıda amatör topluluğun pazar ekonomisinin geçerli olduğu sanat endüstrisinin çarklarına kapılıp gitmesi bu baskının ne denli yoğunlaştığının bir göstergesi. Bununla beraber hala var olan sistemi sorgulamayı ve mücadeleyi sürdürmeyi ilke edinmiş pek çok topluluğun olduğunu da unutmamak gerekiyor.

“Amatör Tiyatrolar Telifi Tartışıyor” kampanyası ile bir süre önce kamusal alanda tartışmaya açtığımız bu önemli gelişmeyi, bir çok farklı topluluğun bir araya gelerek ortak bir ses çıkarması, sorunun varlığına ve çözümüne dair bir kampanya örgütlemesi Türkiye tiyatrosunda yokluğu can alıcı bir biçimde hissedilen dayanışma ve örgütlenme kültürümüze dair bir umut oluşturmakta…

Tüm bu süreçlere karşı dayanışmanın inşaası için; sözü olan herkesi şenliğimizde yer alan “Tiyatroda Telif” adlı panelimize davet ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

Deneysel Sahne

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu

İTÜ Taşkışla Sahnesi

Tiyatro Boğaziçi

Tiyatroda Telifi Tartışıyoruz

Konuşmacılar:

*Bilal Akar (Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları Üyesi)

*Başak Ergil (Çevirmen/ÇEV-DER Yönetim Kurulu Üyesi)

*Kerem Kurdoğlu (Oyun Yazarı)

*Prof. Dr. Savaş Bozbel (Hukukçu/Akademisyen)

*Yılmaz Öğüt (Yayıncı/Mitos Boyut Yayınevi)

*Moderatör: Duygu Dalyanoğlu (Mimesis)

15:30 Panel

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs – Natuk Birkan İbrahim Bodur Oditoryumu

“© Her hakkı saklıdır

Doğası ve tanımı gereği kâr elde etme amacı gütmeyen bütün amatör tiyatroların tiyatro yapma ve seyirciyle buluşma hakkı yalnız ve yalnız kendilerinde saklıdır. Bu hakkı engellemeye kendine saklamaya çalışan telif ajanslarının taleplerinin meşruiyetini tanımıyor ve reddediyoruz!”