Alternatif Mekânlarda Tiyatro Eleştirisi Üzerine

Mimesis Haber – Alternatif Tiyatro Mekânları Ortak Girişiminin düzenlediği sohbet dizisinde bu defa başlık tiyatroda eleştiriydi. Etkinlik Maya Sahnesinde gerçekleştirildi.  Metin Boran, Seçkin Selvi ve Yaşam Kaya’nın konuşmacı olarak katıldıkları söyleşiye tiyatro izleyicileri, genç eleştirmenler, profesyonel, yarı profesyonel ve amatör tiyatro ile ilgilenen oyuncular eşlik etti.

Konuşmacılar öncelikle tiyatro eleştirmenliği yaparken karşılaştıkları sıkıntıları dile getirdiler. Türkiye’de eleştirmenliğe gereken önemin verilmediğini, her geçen gün kültür sanat sayfalarının azaldığını ve yazılanların da pek okunmadığını belirttiler. Tiyatro eleştirmenlerinin seyirci-okuyucu beğenisini, oyuncu tepkilerini ve çalıştıkları kurumların ticari kaygılarını gözetmeden bir yazıyı kaleme almasının büyük çapta sıkıntılara neden olduğunu söyleyen konuşmacılar, bu şartlara rağmen nesnel eleştiri yapmak için hayli uğraş verdiklerinden söz ettiler.

Konuşmacılardan Yaşam Kaya eleştirmenliğe internet yayınında başladığını, internetin eleştirmenlere dergi ve gazeteye oranla daha özgürlükçü bir ortam sağladığını ve okuyucu-seyircilerle iletişim halinde olma fırsatı sunduğunu ayrıca internet imkânlarının daha çok değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Panelde konuşmacıların ardından söz alan katılımcılar, özellikle tiyatroda bir otorite olarak eleştirmenliğin nasıl olması gerektiğini ve bir eleştiride nelere dikkat edildiğini sordular. Konuşmacılar ve katılımcılar tiyatro eleştirmenliğinde ne tür kriterlerle hareket edilmesi gerektiğini ve alternatif eleştiriden ne anladıklarını tartıştılar.

İlgi ile izlenen ve farklı fikirlerin biraradalığı ile renklenen etkinlik akşam 8’de başlayıp katılımcıların talebi ile hiç ara verilmeden iki buçuk saat sürdü ve 10.30’da son buldu.

Bersi Yetkin / MİMESİS

Yorum


işlemi tamamlayınız: