AKP: “Kültür ve Sanatta Sivil Toplumun Önünü Açacağız”

akpartiMimesis Haber / AKP Seçim beyannamesi 15 Nisan Çarşamba günü açıklandı. 350 sayfadan oluşan beyanname Demokratikleşme ve Yeni Anayasal Sistem; İnsani Kalkınma, Nitelikli Toplum; İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi; Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim; Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre; Vizyoner ve Öncü Ülke ana başlıklarından oluşuyor.  İnsani Kalkınma, Nitelikli Toplum ana başlığı altında 116 ve 125 arası sayfalar Kültür ve Sanat’a ayrılmış.

“Türkiye Cumhuriyeti; Osmanlı, Selçuklu ve daha öncesine giden çok köklü ve kadim bir medeniyetin son halkasıdır.” ile başlayan Kültür ve Sanat bölümü Parti’nin bu konudaki hedefini ortaya koyuyor: “AK Parti olarak medeniyet, kültür ve sanat değerlerimizi muhafaza eden, yeniden üreten ve gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktaran, kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü ve kültürlü bir toplum için çaba gösteriyoruz. Bize göre kültür birikmeli, kemale ermeli, çeşitlenmeli, çoğalmalı ve zenginlikle buluşarak yaygınlaşmalıdır.”

Kültür ve Sanat bölümü “Neler Yaptık” ve “Neler Yapacağız” alt başlıklarından oluşuyor.

“Neler Yaptık”

Bu alt başlık altında kültürel üretimin devletten sivil topluma kaymaya başladığı belirtiliyor: “Geçmişte kültür denildiğinde ilk olarak akla “devletin faaliyetleri” gelirken, AK Parti iktidarlarıyla birlikte bu yargı değişmeye başlamış; kültürel üretim daha fazla topluma ve sivil alana kaymaya başlamıştır.”

Ekonomik gelişmenin kültürel gelişmeye de etki ettiği “2002’den bu yana süren AK Parti iktidarlarında milli gelirin üç kat artması, on bin dolar sınırının geçilmesi, zenginliklerin daha geniş toplumsal kesimlerce paylaşılması, kültür ve sanat alanında da halka dayanan büyük bir canlılık doğurmuştur.” şeklinde ifade edilmiş.

Sahne sanatlarında yapılanlara dair tek madde bulunuyor: Özel tiyatrolara verilen destek. “İktidara geldiğimizde özel tiyatrolara verilen destek 850 bin TL iken, 2013-2014 sezonunda bu meblağı 4,3 milyon TL’ye ulaştırdık. Destek verdiğimiz özel tiyatro sayısı ise 59’dan 221’e erişmiştir.”

Kültür sanat merkezlerindeki artıştan da bahsediliyor: “2002 yılında Türkiye’de Bakanlık eliyle yapılmış 42 kültür merkezi varken, 2014 sonunda bu sayıyı 98’e ulaştırdık.”

“Neler Yapacağız”

Bu alt başlıkta çokça tartışılmış TÜSAK yasa tasarısına dair bir vurgu yapılmamış. Kültür ve sanata bütçeden daha fazla pay ayrılması, sivil toplumun genişletilmesi gibi vaatlerde bulunuluyor. Tarihi şahsiyetler, Osmanlıca öğretimi ve Çanakkale Savaşı öne çıkan maddelerden. Sahne sanatları ve diğer alanlarla ilgili öne çıkan vaatler şunlar:

“Önümüzdeki dönemde kültür ve sanat alanının, idari örgütlenmesini yeninden ele alacağız. Genel bütçeden kültür ve sanata ayrılan payı artıracağız. Kültürün esas olarak sivil toplum inisiyatifinden beslendiğinin ve yeniden üretildiğinin bilincinde olarak, sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekanizmaları artıracağız.

2023 ve ötesini hedeflerken dünyayı tanımış, Türkiye’nin meselelerine vâkıf, kendi toplumu ve tarihiyle barışık kültür ve sanat insanlarının yetişmesini sağlayacağız. Bu kapsamda; sahne sanatları, müzik, sinema, resim, animasyon, reklam, tasarım, estetik alanlarında kendi kültürel birikimimizin yanı sıra evrensel birikimden de istifade edeceğiz.

Kültür ve sanat insanlarımızın yurtiçinde ve dışında tanıtımına önem verecek, bu insanlarımızı teşvik edici her türlü tedbiri alacağız.

Medeniyet birikimimizin en önemli unsurlarından olan Osmanlıcanın etkin bir şekilde öğretilmesini, tarihimizle ve kültürümüzle olan bağlantının güçlendirilmesini sağlayacağız.

Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz.

Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bir yandan bu alanlara canlılık kazandırmak için kurumsal düzenlemeler yaparken, diğer yandan da destek ve teşviklerle sivil katkıyı artıracağız.

Belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatroların artırılmasını destekleyeceğiz.

Kültür merkezlerinin drama, tiyatro, resim ve müzik atölyeleri olarak amatör ve profesyonel sanatçıların sürekli eğitim gördüğü ve eğitim verdiği yerler olmasını temin edeceğiz.

Tiyatro, film vb. kültür eserlerinin senaryo ve görüntülerine ilişkin derleme arşivlerini oluşturacak ve geliştireceğiz.

Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıl dönümünü sempozyumlar, paneller, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve kültürel etkinliklerle anılmasını sağlayacak ve bu tarihi hadisenin tarih ve kültür dünyamızdaki yerini ortaya koyacak çalışmalar yapacağız.”

Piri Kaymakçıoğlu / Mimesis 

Yorum


işlemi tamamlayınız: