Bahar Akpınar’ın Kıbrıs ve İstanbul Oyunları New York’da Yayınlandı

Bahar Akpınar’ın İngBook Cover Akpinarilizce olarak kaleme aldığı Kıbrıs ve İstanbul adlı oyunları  New York’da bulunan The Ishmael Tree yayın evi tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde basılı olarak satışa sunuldu.

Kıbrıs oyunu, Kıbrıslı Türk ve Rumların evlerini terk etmeye zorlandıkları bir geceyi konu alıyor. Bu olay üzerinden mülteciliğin devletler tarafından yazılan bir kader olduğu ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin ortak kültürü paylaşan insanları ortak acıya sürüklediğini ortaya koyan tek perdelik bir oyun. Akpınar oyunun dil tasarımını matematikteki sinüs x fonksiyonu grafiği üzerine kuruyor. Bu bakımdan matematik, sanat ve politik ajandayı bir araya getiren oyun, gerek oyun yazarlığı tekniği, gerekse konuya evrensel yaklaşımı açısından yenilikçi özellik taşıyor.

İstanbul oyununda ise her an hepimizin haber bültenlerinde bir kurban olarak yer alma potansiyeli taşıdığımız günümüzde, bu olayı faşizme maruz kalınmasının artan olasılığı üzerinden okuyan Akpınar biri diğerinin sonu olan ve her ikisi de aynı anda başlayan iki oyunu iç içe geçmiş döngüsel zaman kullanımı ile anlatıyor. Düşüncesinin temelini Ingeborg Bachmann’ın ‘Faşizm iki insan arasında kurulan ilişkide başlar’ sözüne dayandıran yazar, bu olayı kadın- erkek ilişkisi üzerinden okurken İstanbul’u canlı bir fon, bir tanık olarak kullanıyor.