“Bağımsız ve Devrimci Sanat İçin Bir Manifesto”

Sacit Hadi Akdede Troçki’nin Manifestosunun Politik Ekonomi Açısından İncelenmesi Bu yazıda, sanatın politik ekonomisine ilişkin çeşitli görüşleri incelemeye devam edeceğiz. Otuz beşinci sayıda John Ruskin’in görüşlerine ilişkin incelemelerde bulunmuştuk. Bu yazıda da Troçki ve Andre Breton’un beraber kaleme [...]

John Ruskin’den Neo Klasik İktisatçılara Sanatın Politik Ekonomisine İlişkin Bazı Teoriler

John Ruskin’den Neo Klasik İktisatçılara Sanatın Politik Ekonomisine İlişkin Bazı Teoriler

Sacit Hadi Akdede Giriş John Ruskin 19. Yüzyıl’da yaşamış bir İngiliz sanat eleştirmenidir.  Sanat eleştirileri yazmanın yanında sanat koleksiyonculuğu, sanat öğretmenliği de yapmıştır. Ayrıca suluboya resimler yaparak sanatçı tarafını da göstermiştir.   Sanatın birçok dalına ilişkin yazılar yazmanın yanında [...]

Dünyada Kültür Politikaları III: Asya’dan Örnekler

Dünyada Kültür Politikaları III: Asya’dan Örnekler

Sacit Hadi Akdede Giriş Geçen ayların en önemli olayı kuşkusuz Gezi Parkı protestolarıdır. Bu protestoların ülkenin kültür ve sanat gündemini ve hayatını nasıl etkileyebileceği oldukça verimli bir araştırma konusu olacaktır. Bununla beraber, bu konuda yazabilmek için biraz daha beklemekte ve biraz daha fazla data [...]

Dünyada Kültür Politikaları-II: Avrupa’dan Örnekler

Dünyada Kültür Politikaları-II: Avrupa’dan Örnekler

Sacit Hadi Akdede Giriş Bir önceki sayıda dünyada kültür politikaları konusuna giriş yapmıştık. Bu sayıda da Avrupa’da kültür politikalarını biraz daha yakından inceleyeceğiz.  Hemen belirtmek gerekir ki, kültür politikası modelleri devletin sanatı nasıl destekleyeceği konusu etrafında şekillenir.  Diğer bir [...]

Dünyada Kültür Politikaları-I

Dünyada Kültür Politikaları-I

Sacit Hadi Akdede Giriş Önümüzdeki birkaç sayı, dünyada (dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinde) kültür ve sanat politikaları, bu politikaların finansman biçimleri,  devlet-sanat ilişkisi, devletin çeşitli sanat dallarını destekleme biçimleri üzerine yazılar yazacağım.  Kültür politikaları dünyanın birçok [...]

Kültürün Özelleştirilmesi

Kültürün Özelleştirilmesi

Sacit Hadi Akdede Bu yazıda Chin-Tao Wu’nun Corporate Culture Privatising Art Intervention since the 1980s  (Kültürün Özelleştirilmesi 1980’lerden beri Şirketlerin Sanata Müdahalesi) başlıklı  kitabı hakkında kısa biPrivatising Culture r bilgi vereceğim. Bu kitap İletişim Yayınları tarafından Türkçeye tercüme [...]

Muhteşem Süleyman İzmir’deydi

Sacit Hadi Akdede 25 Şubat 2013 Pazartesi akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu Muhteşem Süleyman gösterisini Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) izledim.  Üretim maliyetleri çok yüksek olan opera sanatı dünyanın birçok ülkesinde seyirci sıkıntısı çekmektedir.  Seyirci sayısını arttırmak [...]

Sanat Üretiminin Politik Ekonomi Açısından Bir Sınıflama Denemesi

Sanat Üretiminin Politik Ekonomi Açısından Bir Sınıflama Denemesi

Sacit Hadi Akdede Giriş Sanatlar kaç farklı açıdan sınıflanabilir acaba? Bu sorunun yanıtını bilmiyorum. Sanatların sınıflanması niye önemli olsun ki?  Bu sorunun yanıtını ise kendimce biliyorum. Öncelikle, hemen belirtelim ki, bilim bu tür sınıflamalarla çok yakından ilgilidir. Bilim, olguları, nesneleri, kısaca [...]

Dizi İhraç Ediyoruz da Neden Sinema Filmi İhraç Edemiyoruz?

Dizi İhraç Ediyoruz da Neden Sinema Filmi İhraç Edemiyoruz?

Sacit Hadi Akdede Gazete haberlerine yansıdığına göre Türkiye 42 ülkeye dizi film ihraç etmektedir. Bunun yanında, gazetelerde sinema filmi ihracatı olup olmadığına ilişkin haberlere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni sinema filmlerinin dizi filmler kadar ihraç edil(e)memesi durumu olabilir. Sinema filmleri ihracatı, gazetecilerin [...]

“Muhteşem Yüzyıl”ın Politik Ekonomisi

Sacit Hadi Akdede Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2006 yılı verilerini kullanarak yaptığı "Zaman Kullanımı Araştırması"na göre, insanların kültür faaliyeti için ayırdığı zamanın yüzde 87.4’ü televizyon izlemeye gitmektedir. TÜİK televizyon için harcanan zamanın program bazında kendi arasında nasıl [...]

 Page 1 of 2  1  2 »