Mimesis Sahne Sanatları Portali Köşe Yazılarına Dair İlkeler

1989 yılından beri kesintisiz olarak yayınlanan Mimesis Dergisi ve 2010 yılının Nisan ayından beri yayınlanmakta olan Mimesis Sahne Sanatları Portali’nde yazılarınızı görmek bizi mutlu edecektir. Mimesis, gerek dergi gerekse portal olarak, nitelikli ve evrensel basın yayın ilkelerine uygun bir tiyatro yayıncılığını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Mimesis olarak yazı yayınlama konusundaki kriter ve ilkelerimizi sizinle paylaşmanın demokratik yayıncılık anlayışının bir gereği olduğunu düşünüyoruz.

MİMESİS DERGİ İÇİN:

1. Mimesis Dergisi 20. sayısından itibaren hakemli dergi statüsünde yayınlanmaya başlamıştır.

2. Mimesis Dergisi’nde yayınlanacak yazılarda, belli anlamda esneklikler olmakla beraber akademik kritlerlere uygunluk şartı aranır.

3. Dergide yazılarının yayınlanmasını arzu eden yazar adaylarımızı bunu öncelikli olarak Yayın Kurulu’na iletirler. Yayın kurulu uygun bulduğu yazıları Hakem Kuruluna gönderir. Hakem Kurulu tarafından uygun bulunan yazılar dergi yayın programına dahil edilir.

4. Yayın Kurulu ya da Hakem Kurulu tarafından dergi kriterlerine uygun olmadığı kanaatine ulaşılan yazılar ya tekrar değerlendirilmek üzere öneriler içerecek şekilde yazarına iade edilir ya da internet yayıncılığı seçeneği devreye sokulur. Bu noktadan sonra yazının Mimesis Portal’in yayın kapsamına dahil olup olmayacağına, yazarı ve Mimesis Portal Editörler Kurulu karar verir.

MİMESİS PORTAL İÇİN

1. Mimesis Sahne Sanatları Portali’nin Yazarlar bölümü, yazılarının yayınlanmasına onay veren ve yazıları Editörler Kurulu tarafından onaylanmış yazarların yazılarından oluşur.

2. Eğer münhasıran Mimesis için yazılmamışsa, tüm yazılar kaynak gösterilerek ve (eğer bir internet sitesinden alınmışlarsa) link verilerek yayınlanır.

3. Çeşitli konularda yazan yazarların Kültür-Sanat alanı ile ilgili olan yazıları yayınlanır. Bu ilke esnek bir biçimde yorumlanır. Örneğin güncel politika üzerine yazılan bir yazı kültür-sanat alanıyla ilgili birkaç satır içerse bile yayınlanabilir. Hiçbir biçimde kültür-sanat alanına değmeyen yazıların yayınlanması tercih edilmez.

4. Her eklenen yazı Yazarlar bölümünün en üstünde görünür. Yeni yazı eklendikçe yazılar aşağıya doğru kayar. Yayınlanan yazıların tamamına “Tüm Yazarlar” sekmesinden ulaşılabilir.

5. Evrensel basın yayın kurallarına uygun olmayan yazılar yayınlanmaz. Belli kişi ve kurumlara yönelik hakaret, küfür dolu ifadeler içeren, toplumun belli bir kesimini aşağılayan, ırkçılık gibi insan haklarına saldırı içeren yazılar yayınlanmaz. Mesnetsiz iddialar içeren yazılar konuyla ilgili bir araştırma yapıldıktan sonra yayınlanabilir.

6. Yazıların yayınlanmaması durumunda yazar bilgilendirilir.

7. Tüm yazılar Türkçe imla kuralları kontrolünden geçirilerek, tashihi yapılmış olarak yayınlanır. Eğer bariz bilgi yanlışları içeriyorsa yazara da bildirilerek düzelti yapılır.

8. Tüm yazılar okuyucuların yorumuna açıktır. Kişiselleşmiş ve saldırgan, hakaret veya küfür dolu ifadeler içeren yorumlara yer verilmez. Yorum bölümü entelektüel bir tartışmaya katkı içermesi ölçüsünde anlamlıdır. Yazı ile ilgili çok sayıda yorum gelmişse yazar bilgilendirilir. Eğer yazar yazılarının yoruma kapalı olmasını istiyorsa bu talebi dikkate alınır.

Sevgi ve saygılarımızla

Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi Yayın Kurulu

Mimesis Sahne Sanatları Portali Editörler Kurulu