Oyuncular Sendikası Sine-Sen’den İş Güvenliğinde Örnek Bir Adım

 unnamedOyuncular Sendikası ve Sine-Sen’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, setlerin ‘az tehlikeli’ sınıftan ‘’tehlikeli’ sınıfa yükseltilmesi talebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlike Sınıfı Yükseltme Komisyonu tarafından kabul edildi.

Oyuncular Sendikası ve Sine-Sen, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma yürütmeyi amaçladıklarını, çalışmaları için yasal bir zemin oluşturan bu karardan mutluluk duyduklarını açıkladı.

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul  yaptığı açıklamada ‘’Setlerde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir yönetmelik taslağı oluşturduk ve Çalışma Bakanlığı’na sunduk. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda hepimizin bilgi eksiği var. Biz Oyuncular Sendikası olarak öncelikle kendi üyelerimizden başlayarak eğitimler planlıyoruz. Bir rehber kitapçık hazırladık. Çok yakında bunu sektörün ilgili tüm birimleriyle paylaşacağız.” dedi.

Sinema Emekçileri Sendikası/ SİNE-SEN Genel Başkanı Zafer Ayden açıklamasında ” Üyelerimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin setlerimizde ne kadar arka planda kaldığını farkettik. Rehber kitapçıkla alınması gereken önlemler konusunda sektörümüzün tüm bileşenlerini bilgilendirmek, iş yerlerimiz olan setlerde risk analizleri yapılmasını sağlamak ve çalışma şartlarımızı elbirliği ile düzeltmeyi umuyoruz.” dedi.

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul  TV kanallarına,yapımcılara, set çalışanlarına, reklam verenlere ve reklam ajanslarına da setlerde işçi sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Yorum


işlemi tamamlayınız: