İBBŞT Oyuncularının Durumu Dünya Oyuncu Örgütlerinin de Gündeminde

FIAfr+en-1[22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) 21. Kongresi’nde, Oyuncular Sendikası’nın İBBŞT bünyesinde işlerine son verilen oyuncular ile ilgili önergesi kabul edildi ve FIA konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.]

Önergeyi veren: Oyuncular Sendikası (Türkiye)

Türkiye genelinde Olağanüstü Hal ilanı sanat camiasında, kamu görevlilerinin olağanüstü halin sağladığı yasal hakları kullanarak sanatçılar üzerinde haksız yere baskı oluşturabilme ihtimali dolayısıyla kaygıyla karşılanmaktadır.

Olağanüstü Hal ilanının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışan 6 sanatçı açığa alındılar. Ne Tiyatrodan ne de Belediyeden hiç bir yetkili bu zamana kadar bu sanatçılarla ilgili açığa almanın hangi nedenlerle yapıldığını açıklamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda taşeron biçimde çalıştırılan 21 oyuncunun işine taşeron firma tarafından herhangi meşru açıklama yapılmadan son verildi. Tiyatroda oyuncuları taşeron şekilde çalıştırmak güvencesiz ve hukuk dışı bir çalıştırma biçimidir.

Sosyal medyada gerçekleşen bir kampanya ve Şehir Tiyatroları’yla yapılan görüşmeler sonucunda 21 performans sanatçısından 13 kişisi işe iade edildiler. Ancak şu ana kadar ne bu sanatçıların işlerine son verilip sonra geri alınmalarına ne de diğer 8 oyuncunun akıbetinin ne olacağına dair hiçbir meşru açıklama yapılmadı.

Ayrıca Şehir Tiyatroları’nda memur kadrosuyla görev yapan bir başka sanatçı sosyal medyada siyasal olduğu öne sürülen paylaşımları sebebiyle soruşturmaya tabi tutuldu. Sonucunda bu sanatçının işine son verildi.

Tüm bunlar ışığında:

21. Uluslararası Aktörler Federasyonu Kongresi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve tüm ilgili yetkilileri hali hazırda devam eden bu kabul edilemez ‘sanatçıları sebepsiz ya da açıklamasız şekilde işten çıkartma’ uygulamalarına son vermeye ve işine son verilen veya açığa alınan tüm sanatçıları derhal işlerine iade etmeye davet ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na sanatçıların güvencesiz ve kanun dışı taşeronluk yöntemiyle çalıştırılmalarına son vermesini ısrarla tavsiye ediyor.

Hepsinden önemlisi; bu kongre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Olağanüstü Halin sanatçıların sanatsal özgürlüklerine ve güvenliklerine zarar vermemesini sağlamaya davet ediyor.

oyuncularsendikası

Yorum


işlemi tamamlayınız: