Şu Bizim Evliya Çelebi

“…Evliya Çelebi’nin 40 yıl boyunca gezip dolaşıp yazdığı, inanılmaz serüvenlerini, derlediği söylenceleri on ciltlik Seyahatnâme’nin yeni basımlarından bile kolayca okuyup anlamak, onlardan bilgilenmenin yanı sıra tarifsiz keyifler almak, özel bir birikim ve çaba gerektiriyor.

Ben kendi adıma, Seyahatnâme’nin değişik basımlarının sayfaları arasında uzun bir süre savruldum durdum. Ve denizden bir tas su alır gibi, okuduğum olay parçacıklarının kimilerini bu oyun için ayırdım.”

Yazan: Melisa Gürpınar

Mitos Boyut Yayınları, 2011.

Yorum


işlemi tamamlayınız: